สถาบันครอบครัว
ตอนเด็กๆ เราเคารพนับถือ ผู้ใหญ่ทุกคน เห็นผู้ใหญ่นั้นสุดยอด(เด็กอะเนอะ) เชื่อฟังคำสั่งสอน เราเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย และกลายเป็นว่าเราหูเบา 

โตขึ้นมาแล้วเราลองถอยหลังมาฟังความคิดผู้ใหญ่ หลายครั้งเราคิดว่าไม่ใช่ ไม่ถูก เราไม่ได้คิดแบบนี้ เราว่าแบบนี้งมงาย แบบนี้มันไม่มีเหตุผล ความน่านับถือในตัวผู้ใหญ่ก็ลดลง แต่ยังเคารพในฐานะ พ่อ แม่ และญาติ พอคราวนี้ผู้ใหญ่พูดอะไรแล้วเราพูดแสดงความคิดที่ต่าง เราโดนดุ โดนกล่าวหาอะไรหลายอย่าง ตอนนี้ในครอบครัวเราได้เแต่เออออห่อหมกในสิ่งที่เขาพูด แม้จะไม่เห็นด้วย พ่อเราชอบบอกว่าเราไม่กล้าแสดงออก เราแค่เริ่มแสดงความคิดก็โดนดุแล้ว เราจะกล้าทำอะไรละ และพ่อมักจะบอกว่าเชื่อพ่อสิ พ่อเลือกสิ่งที่ดี เราว่าไม่อะ เรารู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีต่อตัวเองมากกว่า นี้มันตัวเราพ่อจะรู้ดีกว่าตัวเราได้ไง ที่เน้นพ่อเพราะพ่อเราเปิดกว้างทางความคิดที่สุดแล้ว คนอื่นไม่ต้องพูดถึงเราจะใช้คำว่า "ค่ะ"  เป็นคำตอบ "ค่ะ"ไปอย่างนั้นแหละ ไม่ทำ ไม่เห็นด้วย ให้เรื่องมันจบๆไป

การเลี้ยงลูกแบบนี้มันมีข้อเสียนะ เรารู้ตัวเราเก็บกด เราไม่พูดทุกอย่างที่คิด พ่อแม่ไม่รู้ทุกอย่างที่เรารู้ เราไม่ปรึกษาพ่อแม่ทุกเรื่อง เราเลือกตั้งคำถามที่มันไม่ดูสื่อความหมายเรื่องใดให้เลือก2อย่างอะไรสำคัญกว่ากัน แล้วไปถามคนอื่น และผู้ใหญ่ด้วย เราจะได้คำตอบที่ดีกว่าการเล่ารายละเอียดแล้วถาม เพราะมันจะมีความคิดเห็นของผู้ใหญ่และความคิดเราโดนว่าไม่ดี 

เราอยากให้คนอยากจะมีลูกหรือมีลูกแล้วทุกคนตระหนักดีๆว่า ท่านกำลังฝังความคิดอะไรให้กับลูกของท่านแบบไม่มีเหตุผลบ้าง การเลี้ยงลูกที่ดีไม่ใช่การสั่งให้ไปคาบลูกบอล ให้นั่ง หรือขอมือ แต่เป็นการให้ลูกรู้จักคิด สงสัยแล้วให้แต่ข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่ใช่ให้เชื่อความคิดหรือความเชื่อของท่าน 

เราไม่อยากให้รุ่นต่อไปเป็นแบบเรา อยากให้เด็กรุ่นใหม่กว่าเรามีความคิดที่อิงข้อเท็จจริงและเหตุผลมากกว่าความรู้สึก แล้วสังคมไทยจะเป็นสังคมดีด้านคุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ

เราออกมาจากความเชื่อเดิมๆ ที่งมงายและไร้เหตุผลเพราะเรามีเพื่อนดี เพื่อนที่มีความรู้  เพื่อนที่ด่าเราได้ เพื่อนที่เราด่ากลับได้ เถียงกันด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริง สิ่งเล่านี้ก็ควรเป็นครอบครัวมากกว่าเพื่อน หากเด็กคนอื่นไม่โชคดีแบบเรา อาจจะโดนเพื่อนชักจูงได้ 

จาก เด็กที่เคยว่านอนสอนง่าย เคยกลายเป็นคนหูเบา และเคยมีอาการซึมเศร้า

Good Luck
SHARE
Written in this book
These're What I see
สิ่งที่พบ สิ่งที่ค้นพบ สิ่งที่แสวงหา ประสบการณ์ และคำแนะนำ
Writer
MilkNorm
Ordinary Human Being
The more I work, the luckier I get

Comments