ปลายฝัน
ท่ามกลางมรสุมลมพาที่ถาโถม   
ปลอบประโลมจิตใจพาไปด้วยปลายฝัน
มุ่งเดินไปสุดปลายทางผ่านปีวัน 
เพื่อคำนับรับรางวัลของชีีวี 

เมื่อพลันถึงปลายทางบนรางฝัน
กลับพบภาพทางตันมากางไว้
ตั้งตระหง่านบนทางสูงขึ้นไป
ลู่ละเมีีีียดเสียดไปยังไฟในไกลวัน

ครั้นหลับตาพาตนไปค้นคิด
จึงนิมิตได้โดยนัยวัยของฉัน
บุหลันปรีดาพานรางวัล
และทางตััััััันบนรางนั้นคือสิ่งเดียว

เกิดสัญญานนำมาเป็็นพรำฝน
ค่อยพร่ำลงช่ำและชื่นตื้นลงบนปรางเดียว
ทั้งสองสายบรรจบสบกันจนพันเทียว
เป็นสายเกลียวหนึ่งเดียวของโศกา

ใยโศกาถึงถูกตราเป็นราคาของแรงแขน
ทั้งเพียงแหวนและทรัพย์แสนในแดนสนทยา
พานเพียงพบประสบอจินดา
เป็นนิทราคราฝันฉันนั้นไป

เมื่อสิ่งใดสิ้นไปและหายสูญ
ย่อมทิ้งหลุมผุพังตามนั้นไว้
เกิดตัวเป็นเช่นหลุมลึกตรงกลางใจ
ระลัึกไว้ว่าปลายฝันและทางตันคือหนึ่งเดียวSHARE
Writer
ElMago
dot
me

Comments