ตัวเลข

โลกนี้มีเหตุผล
ก็ต่อเมื่อเรามองว่าโลกนี้คือเหตุผล
โลกนี้ไร้เหตุผล
ก็ต่อเมื่อเรามองว่าเราคือเหตุผลของโลกนี้
1
ชีวิตคือการตัดสิน
แต่มูลค่าไม่ใช่ทุกสิ่ง
ในโลกของความเป็นจริง
ลำดับนั้นสำคัญไม่แพ้อะไร2
ความสำเร็จนั้นมองเห็นยาก
ผู้คนตั่งมากที่เราก้าวผ่าน
กลับไร้เรื่องราวเล่าขาน
เพียงแพ้พ่ายให้ใครสักคน3
กว่าครึ่งของความสำเร็จ
กี่ผู้คนที่ยอมปล่อยผ่าน
ยอมเป็นตัวเลขที่สาม
ละทิ้งหนทางที่เดิน4
ชีวิตคือการเรียนรู้
ว่าโลกไม่เคยสมดุล
สำคัญคือการควบคุม
สมดุลภายในตัวเอง5
สี่เหลี่ยมก็ขาด
วงกลมก็หาย
ความสุขมากมาย
หาได้เกิดจากความสมบูรณ์6
ว่าน้อยก็น้อย
ว่ามากก็มาก
มุมมองที่ลำบาก
ก็ยังมากกว่าใครหลายๆ คน7
ยืนหยัดต่อไป
แม้จะลำบาก
อาจคล้ายว่าขาด
แต่นั่นก็สมบูรณ์ที่สุดแล้ว8
อินฟินิตี้
ล้มมาตั่งมาก
ลุกอย่างลำบาก
สำเร็จแค่แปด9
ว่ามากก็มาก
ว่าน้อยไม่น้อย
คุณค่าไม่ด้อย
อย่าดูถูกตัวเอง0
อดีตที่อยู่เบื่องหลัง
จึงเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า
แต่หากอดีตมาอยู่เบื่องหน้า
ก็ไม่เหลือคุณค่าใดๆ

สิ่งเห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น
ยิ่งไม่ใช่สิ่งที่คิด

แต่ก็ไม่ได้ผิด
หากเราคิดว่ามันคือประสบการณ์
ที่สอนให้เราเรียนรู้

เพราะแม้แต่ตัวเลขง่ายๆ
ก็สอนอะไรได้มากมาย
ขึ้นอยู่แค่ว่า
เราจะมองให้มันเป็นอย่างไรปัญหาก็อยู่รอบตัว
แล้วทำไมต้องหาวิธีที่แสนไกล
ชีวิตที่มีสิ่งต่างๆ อยู่มากมาย
แล้วทำไมต้องเรียนรู้ให้ไกลตัว
🤔🤔🤔

SHARE
Writer
konimon
reader @ writer
IG : konimon Facebook : มุมมองของเงา

Comments