ทำได้แค่คิด...you :)
คลื่นทะเลที่ไม่เคยหยุดซัด
.
.
.
.
ก็เหมือนกับผมที่ไม่เคยหยุดรักคุณ
ใจนึงผมก็อยากลืมคุณ แต่ผมก็รู้ดีว่ามีเพียงเธอคนเดียวที่ทำให้ผมมีความสุขได้
ผมคิิิิดอยากลืืืืมคุณแทบตาย แต่เมืื่อผมได้้้้้พบคุุณ
ราวกับความรู้สึกที่อยากลืมนั้น ไม่เคยเกิดขึ้น


แต่มันก็เป็นได้เพียงแค่ความคิด
.
.
.
.
เพราะความจริงผมไม่เคยทำได้เลยต่างหากAlwaystay :)
SHARE

Comments