#วันนี้เรารักแบบอะไีร "สัมบูรณ์ หรือ สัมพัทธ์"
#วันนี้เรารักแบบอะไีร "สัมบูรณ์ หรือ สัมพัทธ์"

ชวนเรามาทบทวนความรักในมิติคณิตศาสตร์

เราเคยรู้ไหมว่าส่วนมาก 75% รักแบบ "สัมพัทธ์"

น้อยคู่มากที่จะรักแบบ "สัมบูรณ์"

เรื่องนี้ขอให้ลองอ่านจนจบ

คุณจะค้นพบเสียงในหัวใจ.....💓🙇:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

..

.

สัมพัทธ์ คือ การเปรียบเทียบค่าของทุกสิ่ง

รวมถึงค่าของตัวมันเอง ต้องมีปริมาณ อ้างอิงสัมบูรณ์ คือ ไม่ต้องเปรียบเทียบใดๆ ค่าของมัน

เปี่ยมล้นด้วยตัวของมันเองไม่ว่าในมิติใดๆ"รัก" ก็คือ "รัก" มันสัมบูรณ์ด้วยตัวของมันแล้ว

ในด้านของ "ความรู้สึก" แต่เมื่อเรามี "ความคิด"

ประกอบและ "ปรุงแต่ง" เราเลยกำหนดค่า

และ "เปรียบเทียบ" มันกับสิ่งต่างๆรวมแม้กระทั่งตัวเราเองก็บ่อยครั้ง

ที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งต่างๆ

ให้ตนเอง รักของตนเอง มีค่ามากขึ้น

หรือ น้อยลง ในแบบ สัมพัทธ์

ทั้งที่มันก็เป็น "รัก" ไม่มีมาก ไม่มีน้อยเราเคยรู้ไหมเราสามารถเลิกสร้าง "ภาระ"

ให้ "หัวใจ" และ "ความรัก" ได้นะ

โดย ลด ละ เลิก การเปรียบเทียบ

เรามีค่าเท่ากันหมดในความเป็นมนุษย์

และ รักก็มีค่าเท่ากันหมด มากน้อย

อยู่ที่ใครปรุงแต่งรักมาก ก็เลิกได้

รักน้อย ก็เลิกได้

ไม่รัก ก็เจ็บได้

รัก ก็เจ็บได้แต่อย่างน้อย ได้รัก และ ได้เจ็บ

เพราะเราออกแบบมาให้ "รู้สึก"

ก็เป็นมนุษย์นิ ออกไปมีความสุขได้แล้ว

ผมขอให้สิทธิ์การมีความสุขกับคุณ

นับตั้งแต่บัดนี้ เผื่อคุณไม่กล้าอนุญาตตัวเองคุณไม่ได้บ้า คุณแค่แตกต่าง

และ คุณก็ไม่ได้พิเศษไปกว่าดอกไม้และแมลง#รักและเคารพ

#รักไม่มีแพ้ไม่มีชนะ เพราะ "รักเสมอ"

#วันนี้รักผมแล้วหรือยัง

#หลุยส์ ไซลิสต์
SHARE
Written in this book
U (M-53)
Writer
DarkWhale
Writer
Love spirit &Myself

Comments