ความรักดีๆ ที่มีไม่มากพอ
ว่ากันว่า คนที่ใช่ ไม่ต้องพยายาม
แต่มันจะมีสักกี่คู่ ที่ไม่ต้องพยายามปรับเปลี่ยนอะไรมากมาย ในการคบหากัน

เพราะเราทุกคน เกิดมาจากต่างครอบครัว และ แตกต่างในสิ่งแวดล้อม
และ คนสองคน ก็พบเจอกัน ต่างสถานการณ์ ต่างสถานที่ และต่างบริบท

เรามักมองหาบางสิ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายไป
มองหาสิ่งที่เข้ากันได้
ทั้งที่ จริงๆแล้ว อาจจะไปกันไม่ได้
ด้วยความแตกต่าง
และต่างไม่เข้าใจกัน ในที่สุด

คนสองคน มักมีมุมมองและความคิดของตัวเอง
สอดคล้องกันบ้าง และต่างกันบ้าง
เพียงแต่เราเคารพในความคิดกันและกัน
แม้ว่า สุดท้ายแล้ว ความคิดและมุมมองเรา มันไปกันไม่ได้ก็ตาม

ความรัก มันมีมากกว่าความเข้าใจ
ไม่ใช่แค่ รักกัน แล้วจะไปกันได้
มันไม่เสมอไป
มันไม่ใช่ทั้งหมด

เมื่อความรัก อิ่มตัว
มีความเฉยเมย ชินชา
ไม่ใส่ใจกัน เหมือนตอนแรก

แน่นอนว่า ทุกคู่ต้องมีทะเลาะกัน
ไม่เข้าใจกัน และเบื่อกันบ้าง
นั่นเป็นเรื่องปกติ

แต่มันจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้
หากว่าเราคุยกันมากขึ้น ใส่ใจกันมากขึ้น
อย่าปล่อยมือกัน

อย่าเฉยชาต่อกัน
เหมือนคนที่ไม่ได้รักกันแล้ว

มันบั่นทอนความสัมพันธ์ทั้งหมด
แล้วสุดท้าย มันจะจบลง

โดยที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น

แม้ว่าเราจะทำดีแล้วก็ตาม
แต่อาจจะดี ไม่มากพอ
ที่จะรักษาเอาไว้

SHARE
Writer
FridayWinter
Dreamer Story
ผู้หญิงธรรมดา มาจากดาวศุกร์

Comments