การเมือง คนดัง และความงดงามของมวลมนุษยชาติ
การเมือง..

การเมืองไม่ควรเป็นเรื่องของอคติ ชอบ ไม่ชอบ ไปจนถึงศรัทธาในตัวบุคคล

การเมืองเป็นเรื่องของหลักการและเหตุผล

การเมืองเป็นเรื่องเปิดกว้าง ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุย แลกเปลี่ยน ถกเถียง โดยไม่ต้องทะเลาะกันหรือเกลียดกัน

สังคมเราตอนนี้เหมือนจะไม่ได้เป็นแบบนั้น

ยังรักฝ่ายนี้เกลียดฝ่ายโน้น
ยังมองคนที่เห็นต่างไม่ใช่คน
ยังไม่ยอมรับในความแตกต่าง

การเปิดกว้างทางการเมืองยังน้อย

คนไหนที่แสดงจุดยืนชัดๆจึงมีความเสี่ยงในสภาวการณ์แบบนี้

ถ้าเราอยากได้สังคมที่เปิดกว้างเรื่องการเมืองจริงๆ

เราต้องเริ่มจากอะไร..

การแสดงความคิดเห็น หรือ เลือกที่จะเงียบ

.

ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา

แต่ถ้ายึดตามหลักการและเหตุผล..

ถึงเวลาเปลี่ยน คนเปลี่ยน แต่ความคิดเห็นของเราจะยังเหมือนเดิม..

.

เรื่องคนดังกับการเมือง...

เรามองว่า.. ถ้าเรื่องที่เป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีพึงได้ โดยไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ใคร ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม

เราจะไม่ก้าวล่วง..

ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใคร..
และ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเรื่องอะไรก็ตาม

ยอมรับ และพยายามทำความเข้าใจในความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคล

เห็นต่างไม่จำเป็นต้องเกลียดกัน..
เห็นต่างไม่ได้หมายความว่าเราเป็นศัตรูกัน..
เห็นต่างไม่ได้หมายความว่าความเป็นคนของเราไม่เท่ากัน..
เห็นต่างไม่ได้หมายความว่าเราจะชื่นชมความสามารถและผลงานของคนที่คิดไม่เหมือนเราไม่ได้..

ความต่าง ความเป็นปัจเจก คือความสวยงามของมวลมนุษยชาติ

24
14.04.19

SHARE
Written in this book
ความคิด ความเขียน
ไล่จับความคิด ฟุ้งๆคละคลุ้ง ด้วยการเขียน

Comments