เมื่อเขาไม่จริงใจ จะแปลกอะไรถ้าเธอจะถูกทิ้งในวันที่หมดผลประโยชน์
ในวันที่ดอกไม้ของเธอเบ่งบาน  
เธอลืมมือที่เคยรดน้ำพรวนดิน  

ในวันที่สายรุ้งของเธอพาดผ่านท้องฟ้า เธอลืมแผ่นหลังที่เคยบังพายุฝน

สิ่งที่เธอมีในวันนี้ 
ไม่ได้มาจากใครในวันนั้น 

แต่ใครในวันนั้น 
เคียงข้างเธอทั้งวันที่ดีและวันที่ร้าย 

สุดท้ายเธอไม่เห็นสิ่งใด
นอกจากความพอใจของตัวเอง

เพราะไม่เคยเตรียมใจ
ฉันจึงไม่เหลืออะไรนอกจากใจที่เจ็บเหลือเกิน

SHARE
Writer
Alongtimeago
Writer
รู้จักเราเท่าที่เราอยากให้รู้จัก เพราะเราไม่อาจเป็นได้อย่างที่ใครฝัน

Comments