You haunting me - ไหนเธอบอกว่าจะไป ทำไมถึงยังอยู่?
อย่าว่าฉันเพ้อเว่ออะไรเลย ฉันก็แค่พยายามจะหายใจบ้าง... เหมือนที่คนอื่นทำกัน แล้วทำไมกลิ่นหอมของเธอถึงตีขึ้นจมูก? เหมือนวันนั้นที่เธอนั่งตรงข้ามฉันในร้านอาหาร 

ฉันก็แค่พยายามจะฟังเพลงเอาหูไปที่อื่นบ้าง.. เหมือนที่คนอื่นทำกัน แต่ทำไมถูกคลื่นแทรกด้วยน้ำเสียงประโยคมากมาย? เหมือนหลายๆวันที่เราเคยสนทนากัน 

ฉันก็แค่พยายามจะกินอะไรในตู้เย็นบ้าง... เหมือนที่คนอื่นทำกัน แต่ของที่เธอให้ฉันมายังค้างอยู่ในนั้น ไม่กล้าแม้จะจับต้อง

ฉันก็แค่พยายามจะใช้โทรศัพท์ทำอย่างอื่นบ้าง... เหมือนที่คนอื่นทำกัน แต่ลึกๆก็รู้ดีว่าจะเล่นอะไรแค่ไหน ทำไมเมื่อมีแจ้งเตือนก็ยังอยากให้เป็นเธอเพียงคนเดียวที่ส่งข้อความมาอยู่ดี?

ในที่สุดฉันก็แค่พยายามจะหลับอย่างสงบบ้าง... เหมือนที่คนอื่นทำกัน แล้วทำไมต้องมีใบหน้า มีสายตาสะกดเหมือนนางเมดูซ่า ประดับเพิ่มด้วยรอยยิ้มน้อยใหญ่คอยหลอนติดตามฉันตามมาในฝัน มาจากไหน? นักหนา? 
ด้วยโปรด! 
ก็ไหนเธอบอกแล้วว่าจะไป ทำไมถึงยังอยู่?


 

From me to you,
Your former heart support.

SHARE
Written in this book
Hope you comeback, someday.
ความคิดถึง ไปไม่ถึง มาถึงได้แค่ตรงนี้

Comments