ศาสนากับการเปลี่ยนแปลง
คุณเคยเชื่อเรื่องการพลิกผันของชีวิตไหม?
มีเรื่องราวมากมายที่พาดผ่านช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตคนเรา เราจะจดจำมันได้มากแค่ไหน เราเลือกที่จะใส่ใจกับเรื่องราวเหล่านั้นไหม สุดท้ายแล้วเราจะรู้หรือไม่ว่าเราชอบอะไร หรือคิดอะไรอยู่

เรื่องราวดูคงจะซับซ้อนขึ้นเมื่อเราตั้งคำถามเชิงปรัชญากับสิ่งเหล่านี้ การพรรณาถึงห้วงเวลาในอดีตจนถึงอนาคตอาจจะสร้างความสงสัย จนกระทั่งทำให้เกิดความกังวลใจว่าในอนาคตชีวิตเราจะมีการเปลี่ยนไปเป็นอย่างไร ในขณะที่บางครั้งเรากำลังรับมือกับความรู้สึกใดอยู่ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความสุข มันเป็นผลพวงมาจากเหตุการณ์ไหนกันหละ การเชื่อมโยงของความคิดที่สุดแสนจะซับซ้อนของเรานั้นทำให้เราเกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นมา และบางครั้งมันอาจจะตราตรึงเป็นความทรงจำที่ไม่อาจลืม ความทุกข์ที่เกิดจากอดีตเป็นผลกระทบถึงภาระที่เรากำลังเผชิญหน้าในปัจจุบัน การคิดถึงภาระที่จะคงอยู่ต่อไปจนกระทั่งในอนาคตนั้นส่งผลกับมาสู่สภาวะจิตในปัจจุบันของเราอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

ปฏิเสธไม่ได้ที่จะบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นวัตถุนิยมไม่มากก็น้อย จิตนิยมดูจะเป็นหลักปรัชญาที่ถูกลดบทบาทลงไปมากในปัจจุบัน เมื่อมนุษย์ไม่ได้พยายามที่จะเข้าใจธรรมชาติในเชิงนามธรรมเหมือนกับนักปรัชญาในอดีต แต่เราก็ยังมีแผ่นภูมิแห่งความเชื่อทางศาสนาที่ยังให้เราได้ยึดเหนี่ยว ดูเหมือนว่าจิตวิทยาจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเยียวยาปัญหาความทุกข์มากขึ้น เราเริ่มที่จะระบายความทุกข์ผ่านการเล่า และรับคำแนะนำจากคนรอบข้าง หรือผู้เชี่ยวชาญ ในทางกลับกันเมื่อปรัชญาและศาสนาเริ่มออกห่างจากจิตใจของคนสมัยนี้มากขึ้น การตั้งคำถามและเก็บปัญหาไว้กับตัวเองและไม่ได้รับการแก้ไข และเยียวยาอย่างถูกต้องนั้น เป็นเรื่องที่น่ากลัวและอันตรายเป็นอย่างมาก 
ทำให้เกิดประเด็นที่น่าสนใจที่ว่าเราจะสังเกตุ และช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร โดยไม่ซ้ำเติม หรือทำให้เค้าเกิดความรู้สึกเชิงลบไปกว่าเดิม

ความแตกต่างของช่วงวัยมีอิทธิพลอย่างมา โดยเฉพาะความคิดและความเชื่อที่แตกต่างของสถาบันครอบครัว ที่พ่อแม่บางคนไม่สามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างเหมาะสมในสถาณการณ์ที่คนรุ่นใหม่เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด พวกเขาทั้งหลายรวมทั้งผมเอง เริ่มที่จะตั้งคำถามที่สุดโต่งขึ้นการก้าวข้ามความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้ จนบางครั้งทำให้พวกเขาสูญเสียสิ่งที่ยึดเหนี่ยวไว้ ด้วยความคิดที่เกือบจะสุดโต่งนี้อาจจำเป็นต้องรีบหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเป็น Passion บางอย่างไว้เป็นเป้าหมายเพื่อให้ยังสามารถดำรงอยู่ได้ หากแต่สูญเสียสิ่งๆนั้นไปอย่างแท้จริง การหายไปเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับบาปบุญใดๆที่เคยปลูกฝังมันคงไม่มีความหมายอีกแล้ว ในช่วงเวลาที่เค้าไม่มีอะไรต้องยึดติด และได้สูญเสียสิ่งที่เค้าศรัทธาไปแล้ว เจตจำนงเสรีของมนุษย์นั้นจะเป็นสิ่งที่มีความเสรีอย่างแท้จริง และอาจนำไปถึงการเลือกที่จะจบความอิสรภาพทางความคิดที่เป็นเหตุและผลจากปัญหาที่กำลังเผชิญ โดยไม่อาจหาทางออกที่จะทำให้คลี่คลายได้ตามปารถนาและนำพาไปสู่การจบภาระอันหนักอึ้งนั้นโดยวิธีการบางอย่างได้เช่นกัน

ตราบใดก็แล้วแต่ผมคงไม่สามารถบอกให้คุณเลือกที่จะเชื่อหรือศรัทธาอะไรได้ หากคุณเชื่อเรื่องพระเจ้า คุณจะอาจจะสงสัยว่าพระเจ้าทำให้มีบาปแปดเปื้อนมนุษย์เพื่ออะไร ทำไมถึงมอบเจตจำนงเสรีนี้แก่มนุษย์ หากคุณไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าคุณอาจจะเคยคิดว่าคุณมีชีวิตเป็นอยู่เพื่ออะไร เกิดมาเพื่อทำอะไรกันแน่  หากคุณนับถือศาสนาแบบที่ผมเคยนับถือคุณเคยคิดไหมว่า หากเวรกรรมมันมีจริง แล้วกรรมนั้นจะสะท้อนมาหาเรา ก็แปลว่าหากผมเป็นกระทำบาปขึ้น จะมีใครสักนำผลกรรมของบาปนั้นมากระทำให้ผมเกิดทุกข์เหมือนที่ผมเคยเป็นผู้ได้กระทำบาปไว้ในอดีต นั่นแปลว่าคนนั้นก็จะได้รับผลกรรมจากบาปที่เค้าได้กระทำกับผม และเป็นบาปที่กระทำต่อไปอย่างเป็นอนันต์อย่างนั้นหรือ ผมเป็นต้นตอของบาปนั้นจริงหรือไม่ ผมกำลังสร้างบาปที่ไม่มีวันจบสิ้นขึ้นหรือผมแค่เป็นแค่ทางผ่านระหว่างทางเดินของชะตากรรมในการวนเวียนของวัฏจักรแห่งกรรม แล้วฉะนั้นเราจะทำความดีเช่นนี้ไปเพื่ออะไร หากสักวันหนึ่งเราอาจถูกกระทำ หรืออาจมีชะตากรรมบังคับให้เราต้องไปกระทำคนอื่น ผมตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองในทุกๆวัน การที่ผมเริ่มศึกษาปรัชญาทำให้ผมเลือกที่จะเชื่อบางสิ่งที่ให้ผมพ้นทุกข์ คงเป็นเหมือนการที่เราได้เลื่อมใสอะไรบางสิ่งแล้วทำให้เราสบายใจ สังคมปัจจุบัน ผู้ใหญ่มองว่าผมเป็นคนก้าวร้าว หัวรุนแรงและดูถูกศาสนาในทางตรงกันข้าม ผมพยายามที่จะศึกษามันเพื่อที่จะตอบปัญหาของชีวิต และธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมาที่สุด ผมจึงตัดสินใจเลิกนับถือศาสนา และเปิดใจรับและศึกษาหลักปรัชญาของศาสนาต่างๆ และวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง และตั้งคำถามอย่างลุ่มลึกขึ้น และผมหวังว่าผมจะสามารถถ่ายทอดความตั้งใจนี้ออกมากผ่านบทความต่อๆไปในอนาคต
SHARE
Writer
Philosopher-starter
Physics-student
I am a Physics-student at Physics at Thammasat University I'm interested in travelling, theoretical physics, philosophy and politic.

Comments