วิเคราะห์อนาคตโลกผ่านSeries : The 100 ของkass morgan
The 100 เป็นเรื่องราวของโลกมนุษย์ อารยธรรมมนุษย์ของเราที่ในศตวรรษนี้จะต้องผ่านการล่มสลาย โดยการมาของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ชื่อว่า A.L.I.E ที่มีความคิดว่าประชากรมนุษย์มีมากเกินไป จึงแฮ็กเข้าระบบอาวุธนิวเคลียร์ของทุกประเทศ เพื่อหวังลดจำนวนประชากรมนุษย์จากการที่มีประชากรมาก การใช้ทรัพยากรมหาสาร และ สภาวะโลกร้อน กลุ่มมนุษย์ที่รอดชีวิตจึงเริ่มค่อยๆก่อตั้งอารยธรรมของตนเองขึ้นมาใหม่ กลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเอกของเรื่อง The 100 คือ กลุ่มมนุษย์ที่ไปอาศัยในอวกาศที่เรียกสถานีอวกาศที่เป็นนิคมผู้รอดชีวิตมาว่า The Ark และเรื่องราวของโลกยุคหลังเหตุการณ์เฟรมฟายาหรือวันโลกาวินาศ ที่มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมนุษย์จากอวกาศ มนุษย์ที่อยู่บนพื้นและอาศัยโดยไม่มีเทคโนโลยี มนุษย์ใต้ดินที่เรียกว่า Mountain Men ของHomeland Security USAที่มีเทคโนโลยีและกองทัพ แต่ละกลุ่มต่อสู้เพื่อความได้เปรียบในการยึดครองโลก แต่สุดท้าย AI ก็ปรากฎตัว และ การต่อสู้ระหว่างผู้ภักดีต่อ AI กับ ตัวเองของเรื่องก็เริ่มต้น ในเรื่อง The 100 ซึ่งชื่อเรียกมาจาก 100ชีวิตของชาวอวกาศที่ลงมาพื้นโลก เพื่อทดสอบว่า บรรยากาศของโลกพร้อมแล้วที่จะให้มนุษย์กลับมาอยู่ แต่พวกเขาต้องพบว่า บนพื้นโลกไม่ได้มีแค่พวกเขา
The 100 เปิดตัวในฐานะหนังสือในวันที่3 กันยายน 2013 และนำมาทำเป็นSeries ใน 19 มีนาคม 2014 มันเรื่องอีกเรื่องที่เหมือน 1984 ที่ผู้เขียนพยายามใช้วาทะศิลป์ในงานเขียนเพื่อให้มนุษย์ตระหนักถึงโลกอนาคตที่ไม่ได้ยูโทเปียดังที่เราหวังเสมอ แต่มันก็ไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นโลกดิสโทเปียที่ระดับอาจจะรุนแรงกว่าปัจจุบัน ดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราก็สมควรศึกษาเหมือน 1984 ที่เราเคยศึกษา และพบว่าโลกอยู่ในลักษณะที่จอร์จ ออร์เวลล์พูดถึง เพียงแต่ลักษณะของมันอาจจะแตกต่างไปนิดหนึง 
SHARE

Comments