โลกแห่งอินเตอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งที่ใช้พลังงานมากขึ้น
Ivona Brandic นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวบอสเนีย ศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเวียนนาหรือ TU Wien ระบุว่าอินเตอร์เน็ตหรือโลกคอมพิวเตอร์ จะกลายเป็นดินแดนที่ต้องการพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกลำดับที่6 ทำให้เราต้องตระหนักถึงการหาฐานพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อมาสนองโลกคอมพิวเตอร์ และ การประมวลผลแบบคลาวด์ในระยะเวลาการพัฒนาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมา ผู้ใช้งานทั่วโลกทำให้เกิดการปล่อย CO2 หลายล้านตัน ต้นปัญหาอยู่ที่การใช้พลังงานสแตนด์บายเนื่องจากอุปกรณ์จำนวนมากเปิดอยู่ตลอดเวลา และ ไม่สามารถที่จะปิดได้ หากปิดมันข้อมูลและเครือข่ายอาจจะล่มสลายได้ ทั้งนี้Brandicกล่าวว่า"เราต้องคิดเกี่ยวกับการใช้พลังงานตั้งแต่บัดนี้"อย่างไรก็ตามเธอกล่าวว่า โลกไม่สามารถหยุดรูปแบบคอมพิวเตอร์การประมวลผลแบบคลาวด์ ที่เราจะสร้างโลกอินเตอร์เน็ตให้เหมือนจักรวาลหลังบิ๊กแบง เนื่องจากบริษัทGoogle,Facebook,Amazonและอื่น ได้ใช้รูปแบบคอมพิวติ้งคลาวด์ และ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วโลกก็นิยม การใช้รูปแบบดังกล่าว ดังที่เราเห็นการเก็บข้อมูลสมัยใหม่เริ่มนิยมที่จะเก็บในรูปแบบการประมวลผลแบบคลาวด์ แทน PC เช่น Google Drive ทำให้การประมวลแบบคลาวด์ต้องใช้พลังงานมหาสารในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 
SHARE

Comments

Papilion
1 year ago
ครับ! แอร์ในห้อง server ของ Data Center หรือ ISP ถึงขั้นหนาวตายได้!! ;-D
พลังการประมวณผลของเครื่องมาพร้อมกับความร้อนระดับหนึ่ง ยังไม่นับพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้หล่อเลี้ยง
Reply