โลกแห่งอินเตอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งที่ใช้พลังงานมากขึ้น
Ivona Brandic นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวบอสเนีย ศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเวียนนาหรือ TU Wien ระบุว่าอินเตอร์เน็ตหรือโลกคอมพิวเตอร์ จะกลายเป็นดินแดนที่ต้องการพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกลำดับที่6 ทำให้เราต้องตระหนักถึงการหาฐานพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อมาสนองโลกคอมพิวเตอร์ และ การประมวลผลแบบคลาวด์ในระยะเวลาการพัฒนาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมา ผู้ใช้งานทั่วโลกทำให้เกิดการปล่อย CO2 หลายล้านตัน ต้นปัญหาอยู่ที่การใช้พลังงานสแตนด์บายเนื่องจากอุปกรณ์จำนวนมากเปิดอยู่ตลอดเวลา และ ไม่สามารถที่จะปิดได้ หากปิดมันข้อมูลและเครือข่ายอาจจะล่มสลายได้ ทั้งนี้Brandicกล่าวว่า"เราต้องคิดเกี่ยวกับการใช้พลังงานตั้งแต่บัดนี้"อย่างไรก็ตามเธอกล่าวว่า โลกไม่สามารถหยุดรูปแบบคอมพิวเตอร์การประมวลผลแบบคลาวด์ ที่เราจะสร้างโลกอินเตอร์เน็ตให้เหมือนจักรวาลหลังบิ๊กแบง เนื่องจากบริษัทGoogle,Facebook,Amazonและอื่น ได้ใช้รูปแบบคอมพิวติ้งคลาวด์ และ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วโลกก็นิยม การใช้รูปแบบดังกล่าว ดังที่เราเห็นการเก็บข้อมูลสมัยใหม่เริ่มนิยมที่จะเก็บในรูปแบบการประมวลผลแบบคลาวด์ แทน PC เช่น Google Drive ทำให้การประมวลแบบคลาวด์ต้องใช้พลังงานมหาสารในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 
SHARE
Writer
NakwatHakimov
Istiklal Futurist.
Science,Physicist,Futurist,Educated,Economist and Politician in Istiklal University. นักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ นักอนาคตศึกษา นักการศึกษา นักเศรษฐศาสตร และ นักวิชาการอิสระ

Comments

Papilion
10 days ago
ครับ! แอร์ในห้อง server ของ Data Center หรือ ISP ถึงขั้นหนาวตายได้!! ;-D
พลังการประมวณผลของเครื่องมาพร้อมกับความร้อนระดับหนึ่ง ยังไม่นับพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้หล่อเลี้ยง
Reply