เราคือส่วนหนึ่งของสรรพสิ่ง
สรรพสิ่งคือส่วนหนึ่งของเรา
เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน
เป็นหนึ่งเดียวกัน

ฉันคือส่วนหนึ่งในท้องฟ้ากว้าง
ฉันอยู่ในมหาสมุทรยิ่งใหญ่
และอยู่ภายในทรายเม็ดจิ๋ว

ในหมู่สรรพสัตว์ก็มีฉันอยู่
และในตัวฉันก็มีสรรพสัตว์เหล่านั้นอยู่

เราคือส่วนหนึ่งของกันและกัน

ถูกประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง๔เหมือนกัน

และเมื่อแตกดับ

ก็กลับไปเป็นธาตุดังเดิม

ในทุกสิ่งที่ประกอบด้วย

ดิน น้ำ ลม และ ไฟ

เราล้วนมีส่วนในสิ่งนั้น

ไม่ว่าดีหรือไม่ดี
เล็กหรือใหญ่
ละเอียดหรือหยาบ

สิ่งนั้นก็คือเรา

24

06.02.19

SHARE
Written in this book
ความคิด ความเขียน
ไล่จับความคิด ฟุ้งๆคละคลุ้ง ด้วยการเขียน

Comments