การแชร์
เม็ดกลมกลม งอกลู่ลม ปมเขียวเขียว
ใบเรียวเรียว ทนสู้แดด แผดรังสี
ถูกรังเกียจ เดียจฉันท์ มาเต็มที
ดั่งฉันมี ความผิด เป็นอาจิณ

ฉันอยู่เฉย เรื่อยเรื่อย เรียงแรงลม
ดั่งพระพรหมณ์ สร้างไว้ ให้ติฉิน
ก็พวกเจ้า ต่างเข้ามา เอาไปกิน
เมาแล้วสิ้น ก็ไปกิน ตัวกันเอง

ส่งด้านข้าง ด้านหน้า แล้วด้านหลัง
สดับฟัง แชร์ไป ใครว่าเจ๋ง
ดัดจริต เหมือนคนเมา โทษเสียงเพลง
เต้นผิดเอง บอกจังหวะ ไม่พาไป

ฉันสร้างค่า มากกว่า ที่ใครคิด
กลับถูกบิด เบือนกันไป ไม่โปร่งใส
ตั้งไปรเวท งดการแชร์ ไม่ให้ใคร
หรืออยากได้ เอาไปครอง แค่คนเดียว

ธรรมชาติ คู่คน คนจะเลือก
ดันอยากเสือก ให้ผิด คิดเฉลียว
มึงจงตาย ไปอยู่ ตัวคนเดียว
ให้ความเขียว อยู่ยง คงกระพัน 

Nooxy 
2019/4/8 11.21 AM
SHARE
Written in this book
กลอนแปดของข้า
แต่งกลอนแปด สุภาพบ้าง ไม่สุภาพบ้าง

Comments