แด่ชาย (ผู้ทำให้ฉันตัดสินใจ...จะรักทั้ง ๆ ที่รู้)
ฉันรู้...

ถ้าเขาเป็นช่อดอกไม้...
แม้จะเป็นดอกทิวลิปสีสวยช่อใหญ่
ฉันก็หยิบมาชื่นชมไม่ได้
เพราะ...ฉันรู้
ดอกไม้ช่อนี้มีเจ้าของแล้ว
.

ถ้าเขาเป็นบ้านหลังใหญ่
แม้จะให้ชายคาหลบแดดฝน
อยู่ใกล้ๆแล้วอบอุ่นใจเหมือนต้องมนตร์
ฉันก็ต้องอดทน ไม่เดินเข้าไป
เพราะ...ฉันรู้
บ้านหลังนี้มีเจ้าของแล้ว
.

ถ้าเขาเป็นยาวิิิิเศษ
ที่สามารถรักษาอาการเจ็บปวดของฉันได้
แม้สรรพคุณจะยิ่งใหญ่..ไม่อาจเทียบยาขนานใด
ฉันก็ต้องทนเจ็บต่อไป
เพราะ...ฉันรู้
ยาวิเศษนี้ไม่ใช่ของฉัน
.

ไม่ว่าตอนนี้เขาจะเป็นเขา หรือเป็นสิ่งไหน
แม้ว่าฉันจะรู้สึกอย่างไร
ก็ไม่อาจบอกไปได้
เพราะเขาไม่ใช่ของฉัน
.

"ฉันรู้"SHARE
Writer
Rolling
Seeker
Ich liebe, weil ich liebe

Comments