จงมีคนรักแบบ "pushing source "
   หลายๆคนคงมีคำถาม ว่า คนรักแบบไหน ที่เราควรตามหา?

มีนักจิตวิทยาท่านหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
    กล่าวไว้ว่า การที่เราจะมีความรักที่ดีนั้น ความรักนั้นจะต้องทำให้เรารู้สึก"เติบโต" หรือ 
รู้สึกได้รับการ "เติมเต็ม"


ดังนั้นคนรักที่ดี คือคนที่ควรมาเป็น 

"แรงผลักดัน" ไม่ใช่! 'แรงฉุดดึง"

.....จากประสบการณ์ทั้งตัวของฉันเอง เพื่อน หรือคนที่ฉันรู้จัก การที่เราจะมีความรักดีๆ แน่นอนว่าลักษณะคนรักที่เราเลือกมา
สร้างความสัมพันธ์นั้น คือตัวแปรสำคัญ
ที่จะช่วยนำทาง 
ว่ารักครั้งนี้ จะสุข หรือ จะทุกข์

แล้วคนรักที่ดีต้องเป็นแบบไหน?

.....จากข้อความที่ว่า คนรักที่ดี ควรเป็นคน   ที่มาเป็น แรงผลักดัน หรือที่เรียกว่า
 "pushing source"
ซึ่งหมายถึง คนรักที่คอยสนับสนุน ผลักดันเรา
ไปในทางที่ทำให้เราเติบโต และพัฒนาขึ้น
ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการงาน 
การเรียน คุณภาพชีวิต และมีทัศนคติที่เข้ากันได้ มีความคิดลงตัวไม่ขัดแย้งกันจนต้องทะเลาะกันใหญ่โตบ่อยๆ พร้อมทั้งผลักดันเราให้มีความสุข มีเสียงหัวเราะ และมีรอยยิ้ม มากกว่าการที่เรา
อยู่คนเดียว

ส่วนคนรักในอีกแบบล่ะ?

   คนรักอีกแบบคือคนรักที่เป็น แรงฉุดดึงเรา หรือที่เรียกว่า "pulling source"
คนรักลักษณะนี้ คือคนรักที่คอยฉุดดึงเราลง 
ไม่ว่าจะเป็น 

    "ดึงเวลาของเรา" มากเกินไป ทำให้เรา
ไม่มีเวลาที่จะมาพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า 

     "ดึงพื้นที่ส่วนตัวของเรา" มากไป ทำให้เรารู้สึกไม่เป็นตัวเอง ทำอะไรก็ไม่มั่นใจ ไม่กล้าทำ
ไปซะหมด

     "ดึงเงินของเรา" ลักษณะนี้น่ากลัว เพราะเราคงจะเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัว หรือทำตาม
เป้าหมายความฝันของชีวิตล่าช้าไป

     "ดึงความสุขของเรา" ทำให้เรารู้สึกว่า 
จากที่ควรจะมีความสุขเมื่ออยู่ใกล้กัน 
กลับกลายเป็นสร้างความไม่สบายใจ ความหดหู่ให้กันมากกว่า

     "ดึงคุณค่าของเรา" หากการมีคนรักที่มักบั่นทอนจิตใจ ทำให้เรารู้สึกว่า ความมีคุณค่า
ในตัวเราลดลง เรารู้สึกไร้ค่า ไร้ซึ่งสิ่งดี 
ลักษณะคนรักแบบนี้เราควรถอยออกห่างดีกว่า

.....ดังนั้น การจะมีความรักที่ดี ความรักที่เติบโต
จงเลือกคนรักแบบ pushing source 

จงตามหาคนรัก...ที่เป็น....
                       แรงผลักดัน                                                  ไม่ใช่                            แรงฉุดดึง 

30__happiness_SHARE

Comments