ความพยายาม ความอดทน ความรัก ความเมตตา ความเข้าใจ :)
เราจะไม่พยายามทำกะพวกเธอ อย่างทะนุถนอม
เหมือนพวกช่างหม้อ ทำแก่หม้อ ที่ยังเปียก ยังดิบอยู่ 
เราจักขนาบแล้ว ขนาบอีก ไม่มีหยุด
เราจักชี้โทษแล้ว ชี้โทษอีก ไม่มีหยุด
ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสาร ผู้นั้นจักทนอยู่ได้. 
..อย่าหยุดที่จะบอกสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้าง แม้ว่าวันนี้เขาอาจะยังไม่รู้คุณค่าของมัน
แม้ว่าวันนี้เขาอาจจะยังมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้สาระ แม้ว่าวันนี้เขาอาจจะยังสัมผัสมันไม่ได้ ฯลฯ
แต่เชื่อสิ สักครั้งหนึ่งจะเป็นเวลาของเขา และเวลานั้นแลที่เขาจะได้หยั่งรู้ เวลานั้นแลที่เขาจะได้มอง เห็น เวลานั้นแลที่เขาจะได้สัมผัสมันจริงๆซะที จงเชื่อมั่นและอย่าย่อท้อในการทำดี.. ไม่มีหยุดๆเถิด..
SHARE
Writer
POOMi
Farmboy
any help?

Comments