"ปัญญา" ที่สร้างจาก "กำลังใจ"
มีคนเคยบอกว่า...ถ้าปัญญาคือหลอดไฟ สติก็เปรียบเสมือนสายไฟ ถ้าสายไฟขาด ปัญญาก็ไม่เกิด

   ถ้ามองในอีกมุม...คนที่มีปัญญานั้น นอกจากจะมีสติที่แน่วแน่แล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องแน่วแน่ด้วยคือ"หััวใจ"

   การจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จ นอกจากจะต้องมีปัญญาและสติแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างไม่แพ้กันคือ *กำลังใจ*  ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
ถ้าเราขาดมัน เราคงไม่มีสติ ไม่มีแรงใจมากพอ
ที่จะทำสิ่งต่างๆได้ 

   ทุกครั้งที่ฉันรู้สึกว่าหัวใจของฉันถูกกระทบกระเทือนจากเรื่องราวรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ครอบครัว คนรัก หรือเรื่องอื่นๆ
ที่มันทำให้ฉันรู้สึกอ่อนแอ 
ณ ช่วงเวลานั้น ฉันเหมือนเป็นอีกคนหนึ่ง
ที่ทำอะไรไม่ค่อยได้ ฉันเฝ้าถามตัวเองเสมอเมื่อติดอยู่ในสภาพแบบนั้นว่า "คนที่เข้มแข็ง คนเก่งคนนั้น คนที่สามารถจัดการทุกอย่างได้ 
คนนั้นหายไปไหนแล้ว เรียกคนเดิมกลับมาสิ"

 แต่ก็ต้องยอมรับว่า...เวลา...มันช่วยเยียวยาทุกสิ่ง และกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้าง ก็เหมือนยารักษาใจฉัน ให้มันกลับมาอยู่ในสภาพดีอีกครั้ง 

 สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันและทุกคนมีอยู่เหมือนกัน คือ "กำลังใจที่มาจากตัวเราเอง" ในวันที่เราอาจจะไม่ได้รับกำลังใจจากคนที่เรารัก หรือในวันที่เราตัวคนเดียว กำลังใจจากตัวเองนี่แหล่ะ ที่ทำให้เราฮึดสู้ขึ้นมาได้อีกครั้ง 
 
     ถ้าปัญญาคือ "หลอดไฟ" 
สติคือ "สายไฟ" 
กำลังใจก็คงเทียบได้กับ "กระแสไฟฟ้า" 
ต่อให้สติและปัญญาจะพร้อมมากแค่ไหน 
ถ้าขาด "กำลังใจ" ไฟย่อมไม่ติด  
ถ้าเปรียบกับเทียนไข กำลังใจก็คือ
"ที่กำบังลม" ไม่ให้แสงเทียนดับนั่นเอง.

คนเราทุกคนล้วนประสบความสำเร็จได้ ไม่ใช่เพราะแค่มีปัญญา และมีสติ แต่ต้องมีหัวใจที่มั่นคงแน่วแน่ กำลังใจจึงเป็นกระแสไฟหรือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะสร้างหัวใจเราให้แข็งแกร่ง
          จงเป็นกำลังใจให้คนรอบข้างคุณ.         และอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตัวคุณเองด้วย.
เป็นกำลังใจให้กับคนที่คุณรักเพื่อส่งต่อเขาให้ถึงฝั่งฝัน และเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง เพื่อจุดพลังแรงใจ ให้สติมา ก่อเกิดปัญญา และพาไปสู่ความสำเร็จได้

คนข้างตัวคุณในวันนี้ อาจดูเหมือนเขาเป็นคนเก่ง แต่คนทุกคน ก็ย่อมต้องการ "กำลังใจ"

                     ในวันที่มีโอกาส                               ในวันที่คุณและเขายังอยู่ข้างกัน.         จงให้กำลังใจกันและกัน.
.

30__happiness_SHARE

Comments