ไม่ชอบเริ่มต้นใหม่
เราไม่ชอบการเริ่มต้นใหม่......

ไม่ไช่สิ

เรากลัวการเริ่มต้นใหม่.......

เรากลัวว่ามันจะไม่เป็นแบบเดิม 
เรากลัวว่ามันจะไม่เป็นแบบที่เราคิดใว้
เรากลัวความโหดร้าย
เรากลัวโลกใบนี้ 
เรากลัวทุกสิ่ง
แล้วเราก็ยัง......
กลัวตัวเอง
แต่ถ้ายังว่าถ้าเราไม่ลองอะไรใหม่ๆเราก็จะไม่รู้อะไรเลย ต้องลอง ต้องเสีี่ยง ไม่ว่าจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ปล่อยมันเป็นไปตาม 
วัฏจักรของมัน 
SHARE
Writer
weenus
Alone
ทุกอย่างที่ทำไปมันออกมาจากความรู้สึก คนขี้แพ้คนหนึ่ง

Comments