ความรู้สึก 22.58 น.
22:58 น.
เวลาเดิม เหมือนกับหลายคืนที่แล้วๆมา
ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ยิ่งเวลาดึกและล่วงเลยไปมากเท่าไหร่ 
ความรู้สึกหลายๆอย่างที่ไม่รู้ที่มาที่ไป ต่างตีเข้ามาใส่ร่างกาย
มึนงง สับสน กระวนกระวาย ดำดิ่ง หม่นหมอง จม    ดาวน์  เจ็บปวด สุขใจ รู้สึกผิด  ทุกข์ใจ ยินดี อาวรณ์ ซึมเศร้า ฯลฯ
หลายร้อยความรู้สึกเหล่านี้หลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ข้างในเหมือนกัับระเบิดนิวเคลียร์
ร่างกาย ความคิด และจิตใจมันพร้อมจะระเบิดเป็นเสี่ยงๆ ได้ทุกเมื่อเพียงแค่กดสวิตช์ “ ความรู้สึก ” .

เราหาหนทางเอาความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ออกไป 
แต่ยิ่งค้นหาเท่าไหร่ยิ่งไม่เจอแม้แต่อะตอม
 โปรตอน อิเล็กตรอน 
เหมืือนว่ามันไม่มีหนทางมาตั้งแต่แรกแล้ว  

สิ่งที่พอจะทำได้ คือ ภาวนาให้ผ่านพ้นคืนนี้ไป 
ให้ถึงเช้าวันใหม่ไวๆ 


แต่ก็นั่นแหละ 
สุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เวลา 22.58 น. 


12/04/2562 , 10:58 p.m. 

SHARE
Written in this book
ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ออกมาจากความรู้สึกของหัวใจ ณ เวลานั้น ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ สุข เศร้า ถูกนำมาเรียบเรียงเป็นตัวอักษร
Writer
l3igeye
Reader
เป็นคนไม่ซ้าย ไม่ขวา ไม่สมบูรณ์ไป

Comments