Numberology Synchronicity~เบื้องหลังและความหมายของหมายเลข***เขียนขึ้นจากการตีความของเราโดยรวม
โดยอ้างอิงจากหลากหลายแหล่งข้อมูล ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
"ความหมาย-สัญญาณจากตัวเลข"


0~1 ~2 ~3~ 4 ~5 ~6 ~7 ~8 ~9 เคยได้ยินกันมาบ้างใช่มั้ย..เมื่อบังเอิญเห็นตัวเลขบนนาฬิกาบอกเวลา11:11~22:22~33:33 หรือเวลาชม.กับ นาที เป็นตัวเลขเดียวกัน หมายความว่า"มี-คน-คิด-ถึง"อาจจะจริงนะ! 
ทว่า...มันมีความหมายของตัวเลขลึกซึึ้งกว่านั้น...
เรามาดูกันว่าสวรรค์กำลังส่งสัญญาณอะไรให้เรากันดีกว่า...
การตีความ...โดยให้น้ำหนักกับตัวเลขแรกมากที่สุด เช่น 12 ให้เลข(1)คือความหมายหลัก และ(2)คือการขยายความ...ส่วนใหญ่เราหาความหมายจากตัวเลขหนึ่ง-สอง-สาม-สี่หลัก เช่น 1,11 , 111 , 1111
•1 หมายถึง  aloneness 
ความเป็น"อิสระ" 
การเริ่มต้น ~ สัจจะนิยม 
ตัวตน-ตัวของตัวเอง
ความมั่นคงโดยรวมเป็นหนึ่ง...
เลข1นำปรากฏในชีวิตผู้ใด มักหมายถึงผู้นั้นคือผู้นำ

*1 เป็นหมายเลขของ "ดาวอาทิตย์"
(ธาตุไฟ)
ด้านดี : ความสำเร็จ ความแข็งแกร่งมั่นคง เป็นตัวของตัวเอง การเริ่มต้นมีเป้าหมายที่่่่ชัดเจน 
การเริ่มในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ 
ความสว่างไสว

ด้านร้าย : ความใจร้อน ด่วนตัดสิน ใช้อำนาจ เผด็จการ...

***พอเป็น11หรือ111หรือ1111
เราจะตีความด้วยการลดจำนวน เป็น 1+1 = 2 
(1เรา) และ (1อีกคน) กำลังได้พบกัน

1+1+1 = 3 
เราจะพบกันเพื่อ(3คือ)สื่อสาร ถ่ายเท เรียนรู้ ส่งพลังงานให้ซึ่งกันและกัน

1+1+1+1 = 4
(4คือ)เราควรแสดงออกทางกายภาพให้ชัดเจน มั่นคงภายนอก
ให้เห็นได้จากการกระทำ

••ข้อความจากนางฟ้า: 15(วันเกิดเรา)
เกิดมาเพื่อผจญภัยและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน...
ทว่า...ลงลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของตัวตน 
เพื่อหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่! และแสนน่าเบื่อ! "เปลี่ยน"และนำมันออกไป!
เหนือสิ่งอื่นใด...
เราใช้"ความรัก"เป็นแสงนำทางเสมอ•2 หมายถึง การฑูต , การพบ, 
การรวม-ร่วมกัน, 
ความรักลึกซึ้งจากภายในจิตใจ
การพึ่งพาและช่วยเหลือ , 
การแบ่งปัน , การปรับสมดุล ,
ทางเลือก2ทาง....

*2 เป็นหมายเลขของ "ดาวจันทร์"
( ธาตุดินชุ่มน้ำ )
ด้านดี : ( ผู้หญิงหรือชายที่จิตใจอ่อนโยนเหมือนหญิง ) ความเป็นแม่
ความอบอุ่นอ่อนโยน สดใสร่่าเริง
การให้ความดูแล
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจากภายในที่ลึกซึ้งในหัวใจ ความหวัง...

ด้านร้าย : ความอ่อนไหวอ่อนแอ-ใจอ่อนจนเกินไป 
ความโลเล-ไม่กล้าตัดสินใจ ...

••ข้อความจากนางฟ้า:27(ปีเกิดเรา)
" Q:คุณคิดว่ามันยากและน่าเบื่อใช่หรือไม่! ถ้าจะต้องทำตัวตามกระแส ตามน้ำกับไปสังคม...
คุณเคยรู้สึกมั้ยว่าสิ่งที่คุณทำมันช่างดูไร้ความหมาย...
คุณต้องการใช้ชีวิตของคุณ ในแบบของคุณ แต่ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่คุณมี กลับดูเหมือนเป็นการกระทำที่"ไร้สาระ" และเสียเวลา...
นั่นมันทำให้คุณรู้สึกแย่! 
ทว่า...นั่นเป็นข่าวดี! "

A : ในที่สุดคุณก็ตระหนักความหมายของตัวคุณเองในโลกใบนี้...
มันคือการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณ
มันเป็นการปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของการเอาใจใส่ของคุณ

มันกำลังก้าวย่างเพื่อช่วยเหลือ"ผู้ที่ต้องการ"
สิ่งนี้กำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา"ความขัดแย้งภายใน"
ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคุณ...

นี่คือเหตุผลที่27ปรากฏในชีวิตคุณบ่อยๆ
เพื่อรับรองว่า...ความคิดของคุณ เดินทางมาในทางที่สมควรแล้ว...

คุณจะได้พบ"รักแท้"ในชีวิต
มันไม่ใช่แค่รักฉาบฉวยชั่วข้ามคืน
แต่เป็นรักที่ยั่งยืนและมีศักยภาพ
เป็นความรักที่คุ้มค่าพอที่จะอดทน
กับช่วงเวลาที่ยากลำบากและท้าทาย
" จักรวาลจะส่งคนๆนั้นให้คุณ...
 เมื่อ-ถึง-เวลา "


•3 หมายถึง การสืื่อสารเชื่อมต่อจากภายใน ระหว่างบุคคล หรือจากสิ่งหนึึ่งสู่สิ่งหนึ่ง...สู่่่อีกสิ่งหนึ่ง...
การเปิดรับให้้้้้พลังงาน ความรู้สึกไหลเวีียนในร่างกายเรา
การเปิดใจสานสัมพันธ์
เป็นหมายเลขของความเป็น"เด็ก"
สนุกสนานและพร้อมเรียนรู้

การอดทน-ต่อสู้้
การมองโลกในแง่ดีแม้ในเวลาที่ยากลำบาก (เด็กไม่ค่อยทุกข์นานนัก)
การแสดงออก-การแก้ปัญหา-
ก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคอย่างสร้างสรรค์...


* 3 หมายเลขของ "ดาวอังคาร"
(ธาตุลมกรด)
ดาวแห่งสงคราม 

ด้านดี : การสานสัมพันธ์ 
การต่อสู้โดยไม่ท้อถอย...

ด้านร้าย : อุปสรรคปัญหา , ความขัดแย้ง , ความเจ็บปวด...

ข้อความจากนางฟ้า : 3333
จงเชื่อมั่นในความรู้สึกและสิ่งที่คุณทำ...
แม้ในวันที่คุณคิดสงสัยว่า "สิ่งที่คุณทำมันใช่ทางที่ถูกต้องหรือไม่? "
นางฟ้าบอกว่า "คุณมาถูกทางแล้ว...และเค้าอยู่เคียงข้างคุณ"


 •4 หมายถึง ความเป็นรูปธรรม, การสื่อสาร ความชัดเจนภายนอก
ความสร้างสรรค์สติปัญญาว่องไวในการทำงาน , สติปัญญาเชาว์
การรอคอย , การยึดมั่น 
การเติบโตภายนอก , ฐานะ , หน้าที่การงาน , สถานทีี่

* 4 หมายเลขของ"ดาวพุธ"
( ธาตุน้ำทะเล,น้ำบ่อ)

ด้านดี : การเจรจาใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์ มีไหวพริบฉลาดในการหาเลี้ยงปากท้อง 
มีศิลปะในการทำงาน สำเร็จในอาชีพ
การติดต่อสื่อสาร...

ด้านร้าย : คำพูดที่มีเลห์เหลี่ยม โกหก นินทา กล่าวร้าย เข้าใจผิด 
โต้เถียงขัดแย้ง...

ข้อความจากนางฟ้า: 44 
คุณมีความรักและความทรงจำนวนมากทีี่จะแบ่งปัน...
( การเตือนในด้านไม่ดี:เรากำลังอยู่หรือมีความสัมพันธ์ที่แย่มากจนเกินไป ความยึดติดหวงแหนสิ่งเก่ากำลังทำให้เราหลงทาง ควรทบทวนการจบสิ่งเก่า ให้จบลงแล้วจงเกิดใหม่)
หรือ...ณ.ตอนนี้สถานการณ์การเงินคุณเป็นอย่างไร? หากกำลังแย่ ถึงเวลาที่ต้องออกไปหาเงินอย่างจริงจังแล้ว 

4+4+4=12  (1+2=3)
คุณจะพบเจอ และเชื่อมต่อกันในณ.สถานที่แห่งหนึ่งบ่อยๆ
นางฟ้านำพาคุณมาเพื่อพบสิ่งนี้แล้ว...และมันมั่นคงกว่าเดิม

•5 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จิตวิญญาณครูอาจารย์ การสอน การชี้แนะ ปรัชญา คลังความรู้...
ปัญญาความเข้าใจแก่นแท้ของชีวิต
การเติบโตภายในของจิตวิญญาณ
ความสุข ความสนุกสนาน

*5 หมายเลขของ"ดาวพฤหััส"
(ธาตุดินแข็ง) 

ข้อความจากนางฟ้า : 55
เดินทางสำรวจและผจญภัย
ไม่ได้หมายถึงเดินทางด้วยร่างกาย
ทว่า...คือการเดินทางจิตวิญญาณ
การเดินทางนี้จะหยุดลง หากไม่มีการเติบโตจากภายใน...
หากคุณอยู่ในเส้นทางที่"ไม่ใช่"
55ปรากฏเพื่อให้คุณทบทวนอีกครั้ง
"เส้นทางใด...ที่คุณรักและมีความสุข สิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณ"
555: คุณเดินในเส้นทางที่สมควรแล้ว

•6 หมายถึง ความรัก
ความสัมพันธ์ ความผูกพันธ์จากอดีตที่ยาวนาน
การลงลึกรักษาบาดแผลในอดีต
คนรัก ครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง ญาติมิตร 
ความรักการแสดงออก

*6 หมายเลขของ"ดาวศุกร์"
ด้านดี : ความสวยงามภายนอก
การแสดงออกของคนรัก 
ความสุขสมหวังในความรัก

ด้านเสีย : ความสิ้นเปลือง 
การให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกมากเกินไป...
หรือให้ความสำคัญกับสายตาผู้อื่นมากเกินไป...

ข้อความจากนางฟ้า : 16 คือการกลับมารักดูแลส่วนลึกในจิตใจของตัวเองก่อน


 •7 หมายถึง จิิิตวิญญาณ,จิตใต้้้้สำนึก
สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้จากสัญชาตญาณ 
สิ่งศักสิทธิ ความลึกลับ 
ลางสังหรณ์ อดีตชาติ... 
โชคชะตานำพาให้พบเหตุของความเปลี่ยนแปลง ให้เราเรียนรู้อยากลึกซึ้ง
กระบวนการเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงต้านทานได้...
การเดินทางจากอดีตที่ยาวนาน...
ระยะขั้นของกระบวนการๆเกิดบางสิ่งบางอย่าง ที่อาจทำให้เกิดสิ่งดีหรือร้ายอย่างช้าๆ แต่ให้ผลที่หนักแน่นรุนแรง!!!

*7 หมายเลขของ"ดาวเสาร์"
(ธาตุไฟไหม้ขอน) 
ให้ทั้งด้านคุณและโทษอย่างช้าๆ
ด้านดี : การอดทน อึดอัด กดดัน ซ้ำซาก ช้าๆทว่ายาวนาน... 
การชำระล้างสิ่งที่ไม่ใช่ ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เพื่อเคลียร์ทางให้สิ่งที่ใช่ ถูกต้อง เหมาะสมเข้ามา

ด้านเสีย : ความสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง ความมีลับลมคมนัย
 พลังของการพังทลาย ทำลายล้าง...

ข้อความจากนางฟ้า : 71,17นำพาให้เริ่มมีเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณที่มีนัยยะสำคัญ และพลังงานนั้นจะหมุนวนไหลเวียนอยู่กับเราเนิ่นนาน โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อาจเป็นด้านดีหรือร้าย(ตามแต่สถานการณ์ในตอนนั้น) 
คุณต้องต่อสู้...และเรียนรู้
เพราะจิตวิญญาณนี้หรือสถานการณ์นี้ คือส่วนหนึ่งของการเติบโตครั้งสำคัญของเรา...


•8 หมายถึง infinity
ผู้ปกครองแห่งความเมตตา 
การปรับ-รักษาสมดุล
การกลับมาดูแลทบทวนตนเอง...

จุดการกลับมา-จากไป 
วนเวียนของบางสิ่ง-ใครบางคน
(infinity)ไม่มีที่สิ้นสุด 
อย่างยาวนาน...

การหาเงิน เรื่องราวที่เกี่ยวกับการเงิน

*8หมายเลขของ"ดาวราหู"
เงา หมอกควัน สับสนวุ่นวาย
ไม่ชัดเจน

หมายเลขจากนางฟ้า: 84
8+4=12 (1+2=3)
เกิดสถานการณ์สำคัญบางอย่าง
ให้คุณ(ทุกคนที่มีส่วนร่วมในสถานการณ์นี้) 
"กลับไปปรับสมดุลภายในตนเอง" เพื่อการเชื่อมต่อที่ชัดเจนแข็งแรงมากขึ้นอีกครั้งในวันข้างหน้า...
และหากแม้มันยากและเจ็บปวด จงมีความเมตตาต่อเขา... ต่อเรา...
ต่อทุกๆคน...
เหนือสิ่งอื่นใด นางฟ้ายังอยู่เคียงข้าง และเป็นสื่อให้คุณและใครบางคนของคุณเสมอ 
 
•9 หมายถึง การเดินทางที่กำลังไปถึงจุดสิ้นสุด
การเดินทางที่กำลังถึงจุดจบ
(อาจเป็นทั้งดีหรือร้าย แล้วแต่ในสถานการณ์ในตอนนั้น)
การดูแลตัวเองอย่างแข็งแกร่งและสร้างสรรค์

*9 หมายเลขของ"ดาวเกตุ" 
เป็นดาวธรรมชาติวิญญาณธาตุ 
ทางโหราศาสตร์ไทย คือดาวที่อยู่ใกล้ดาวดวงใดจะทวีความรุนแรงให้แก่ดาวนั้น

ข้อความจากนางฟ้า : 96
9+6=14 (1+4=5)
ถึงเวลาที่ต้องกลับมารักและเยียวยาดูแล...ตนเอง 
หรือใครก็ตามที่เรารักเค้าอย่างลึกซึ้ง มองข้ามสิ่งภายนอก
จงฟังเสียงบอกจากหัวใจ
•0 หมายถึง การมีค่าเป็นอนันต์ 
การปฏิวัติ การเป็นตัวของตัวเอง
จุดเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เคยเป็นมายาวนาน...
อิสระ จบสิ้น 
ความตายจากสิ่งเก่าเพื่อเกิดสิ่งใหม่

*0 หมายเลขของ"ดาวมฤตยู"
การเปลี่ยนแปลงอย่างสลับขั้ว
จากเคยรู้ เป็น ไม่รู้
จากเคยใช่ เป็น ไม่ใช่
จากเคยผิด เป็น ถูกต้อง
จากเคยฉลาด เป็น โง่งมงาย

หมายเลขจากนางฟ้า:00
คุณเป็นอิสระ เมื่อรักษาสมดุลได้สมบูรณ์ ไม่เจ็บปวดแม้มีหรือไม่มี
คุณอยู่ได้ด้วยตัวเอง และพร้อมที่จะรัก หรือไม่...คุณเลือกได้

ปล.ตัวเลขที่เราเอามายกตัวอย่างคือตัวเลขที่ปรากฏกับเราบ่อยๆ


ทุกๆตัวเลข สามารถเตือนถึงด้านดีและร้าย เราต้องสังเกตจากสถานการณ์รอบด้านของเรา และในทุกความสัมพันธ์ที่เรามี...มันจะมีเซ้นต์บอกเองอีกแหละ ว่าเตือนในความสัมพันธ์ไหน หรือกับใคร? อ่อ...อีกอย่างตัวเลขซ้ำหลักมากเกินไปเช่น5555555มันจะไม่ค่อยดีนะ
ช่วงนี้เห็น 3333 บ่อยมากกกกก...
ขอให้สนุกกับการตีความนะคะ555

SHARE
Writer
AiTwin
Writer
แนะนำ แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ตั้งคำถาม~หาคำตอบ

Comments