ว่าด้วยเรื่อง "มิตรภาพดีๆ"

มิ ต ร ภ า พ


มิตรภาพไม่มีถูกหรือผิด
แล้วแต่การดีไซน์ของแต่ละคน
ถ้าชอบที่จะอยู่ และคบกันไป


มีความจริงใจให้กัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
รับฟัง แลกเปลี่ยน เรื่องราวของกันและกัน
ผ่านทุกๆเรื่องราวไปด้วยกัน

แล้วพบกับความสุขด้วยกัน : )


มิตรภาพที่ดี
ไม่ควรสร้างความทุกข์ใจให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

หรือไม่ควรมีผลกระทบที่ไม่ดี
ถึงบุคคลที่สาม หรือสี่


.../
เราไม่สามารถเลือกพบเจอผู้คนได้
ในแต่ละวัน

แต่เราสามารถเลือกสร้างมิตรภาพ
ให้แต่ละคนที่เราพบเจอได้ขอบคุณผู้คน ขอบคุณเรื่องราว
ขอบคุณมิตรภาพดีๆ 

ที่เรามีโอกาส


ได้พบเจอกัน : )


มิตรภาพแบบนี้
มันคือมิตรภาพที่ดีมากๆ เลยนะ...♡*

#มิตรภาพดีๆ
#คนแปลกหน้าที่ได้บังเอิญรู้จักกัน 


SHARE
Written in this book
ว่าด้วยเรื่อง ...
ว่าด้วยเรื่อง ... มันเป็นความรู้สึกในขณะใดขณะหนึ่ง ของเราเอง เราเขียนขึ้นมาจากมุมมอง(ส่วนตัว) ว่าด้วยเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ในมุมมองของเรา เ ป็ น แ บ บ นี้ : )

Comments