ว่าด้วยเรื่อง "ความสัมพันธ์"
ในทุกๆ รูปแบบของความสัมพันธ์

ถ้าเราจริงใจต่อกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
เราจะคบกันแบบไม่รู้สึกเหนื่อย
ไม่ต้องประดิษฐ์ หรือพยายามดัดแปลงอะไร
ให้มันดูปลอมๆ หลอกๆ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ควรมีปัจจัยหลัก คือ ความจริงใจ

ถ้าเมื่อไหร่ ที่เราไม่มีความจริงใจให้อีกฝ่าย

ต่อหน้าทำอย่าง
พอลับหลังก็ทำอีกอย่าง

แบบนี้มันเหนื่อยนะ

เข้าใจได้ว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเอง
แต่เราอย่าเอาเหตุผลของตัวเอง
ไปใส่ร้าย หรือทำลายคุณค่าของคนอื่นเค้านะ
เค้าอาจไม่สนุกกับเราด้วย

เราอาจสะใจ ดีใจที่ทำกับคนอื่นได้
แต่รู้ไว้เถอะว่า ยิ่งเราใส่ร้าย
หรือทำลายคุณค่าของคนอื่น
เท่ากับว่าเรากำลังทำลายคุณค่า
ของตัวเองไปพร้อมๆกันด้วย

อยากให้จำไว้อย่างหนึ่งว่า
ความลับไม่มีในโลก เราทำอะไร กับใครไว้
ย่อมได้รับผลจากสิ่งนั้นตอบแทนเสมอ

ตอนนี้เราอาจดีใจที่ทำอะไรลับหลัง
คนที่เค้าไว้ใจเราได้สำเร็จ
เราอาจไม่รู้ตัวว่าคนอื่นอาจรู้
ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่
คนอื่นไม่ได้โง่ หรือรู้ไม่ทันเราหรอกนะ
แต่เค้าอาจเลือกที่จะปล่อยผ่าน

เค้าแค่ (เคย)
ไว้ใจในตัวคุณ เชื่อใจคุณ
เท่านั้นเอง : )
SHARE
Written in this book
ว่าด้วยเรื่อง ...
ว่าด้วยเรื่อง ... มันเป็นความรู้สึกในขณะใดขณะหนึ่ง ของเราเอง เราเขียนขึ้นมาจากมุมมอง(ส่วนตัว) ว่าด้วยเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ในมุมมองของเรา เ ป็ น แ บ บ นี้ : )

Comments