ความ(ลับ)ในใจ...
ความลับ คือ สิ่งที่พูดหรือบอกใครคนไหนไม่ได้ แม้กระทั่งครอบครัวตัวเอง แต่เรื่องบางเรื่องก็ควรจะบอกคนในครอบครัว ถึงแม้จะเป็นความลับมากที่สุด ถึงยังไงก็ต้องบอกให้รู้ เพราะบางทีเราอาจแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเองไม่ได้ ...จริงเหรอ ที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรเองได้??

ความในใจ คือ สิ่งที่พูดหรือบอกใครคนไหนก็ได้ แม้กระทั่งคนในครอบครัว เพราะความในใจเป็นสิ่งที่เรารู้สึกแต่พูดออกมาไม่ได้ เราจึงหาคนที่เราคิดว่าเราไว้ใจและคิดว่าคนๆ นั้นสำคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนที่เราจะสามารถบอกความในใจด้วยได้ ...
แต่จริงเหรอ ที่เราสามารถบอกความในใจกับใครก็ได้??
สุดท้ายแล้ว เราเลือกที่จะเก็บมันไว้หรือจะพูดมันออกไป มันอยู่ที่เราจะเลือก...Dairy.
11/06/62
SHARE
Writer
NooIndy
Writer.
How're you feelling today?

Comments