ผลการกระทำ
“บทสนทนาหลังจากระบายบางสิ่งนี่ก็ทำให้รู้บางอย่างได้เหมือนกัน...เนอะ”

ผมระบายบางสิ่งให้ใครสักคนใกล้ตัวได้รับฟัง:“คุณเชื่อเรื่องกรรมมั้ย”

:“ผมเลิกเชื่อไปตั้งนานแล้ว”

:“เชื่ิอมั้ยว่ากรรมมันตามคุณทันแล้ว”
:“ยังไง?”

:“เขาทำกับคุณเหมือนที่คุณทำกับชั้นเลย”

:“ผมทำ?”

:“เล่นกับชั้นเหมือนที่เขาเล่นกับคุณ”

:“ทำเหมืิอนๆกัน...รู้สึกเหมือนๆกัน”

:“งั้นคุณก็เคย...”

:“ใช่ และตอนนั้นคุณก็ทำกับชั้นเหมือนที่เขาทำกับคุณตอนนี้”

:“แบบที่เจอตอนนี้”

:“ตอนนั้น...ผมขอโทษนะ”

:“แล้วตอนนี้ล่ะ”

:“...เลิกรู้สึกมาสักพักแล้ว”

:“...”

.

“บางความรู้สึกไม่สามารถรับรู้ได้จนกว่าจะพูดขึ้นมา”
SHARE
Written in this book
PJAW SHORT MONOLOGUE
บทสนทนาสั้นๆ ที่ไม่ระบุจำนวนของผู้พูดและไม่ระบุว่าใครกำลังพูด แต่งขึ้นจากความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับเนื้อหา
Writer
PJAW
The Others
ถังขยะความรู้สึกของคนมากมายที่มาทิ้งไว้แล้วจากไป

Comments