การขนส่งโดยสารที่เราต้องการ
ตอนนี้สิ่งที่ต้องพัฒนาสวัสดิการ การขนส่งสาธารณะ ไม่ใช่การเพิ่มความเร็ว แต่เป็นการสร้างความคล่องตัว การเข้าถึงสถานที่ต่างๆ มีรถโดยสารสาธารณะที่หลากหลาย ปลอดภัย มีมาตรฐาน เราไม่ได้ต้องการสนามบินหรือรถไฟความเร็วสูงมากเท่ากับ รถบัสที่วิ่งบนทุกถนนที่เชื่อมต่อทุกเมือง รถไฟที่เชื่อมต่อทุกจังหวัด และ รถสาธารณะที่เชื่อมต่อทุกซอย นั้นแหละที่เราต้องการ ไม่ใช่ทุกอย่างกระจุกแต่ในกรุงเทพมหานคร เราจ่ายภาษีให้ประเทศไทย ไม่ใช่กรุงเทพมหานคร
SHARE

Comments