เมื่อเราเลือกจะอยู่กับควาย
แดดส่องตอนสาย
เดินย่างไปไกลทุ่งนา
เราหมู่ชนคนรากหญ้า
ออกหาข้าวหาปลากิน

แดดร้อนตอนเที่ยง
นกเอี้ยงส่งเสียงแจ้จ้อง
ตรงหลังควายชวนไตร่ตรอง
เห็บหมัดย่องล้มควายยักษ์

แดดเร้าตอนบ่าย
แม่อ้ายปาดเหงื่อ
หากับข้าวมาจุนเจือ
ความคลุมเครือเนื้อกับน้ำ

แดดร่มตอนเย็น
เราเห็นนกคืนรัง
เริ่มวันพร้อมกันทุกครั้ง
แม่ยังนั่งทำงานอยู่

แดดสิ้นตอนค่ำ
ค่อยค่อยย่ำกลับบ้าน
เพิ่งเสร็จงานเสร็จการ
เพื่อนร่วมงานก็เป็นควาย

" เรายังคงต้องใช้ชีวิตเช้า-ค่ำกับควาย ด้วยความหมายว่าควายไม่อาจพาเราไปได้ไกลมากกว่านี้ "


" เมื่อเลือกที่จะอยู่กับควาย ควรภูมิใจกับความยากลำบากที่จะเกิดขึ้น สม่ำเสมอตลอดเวลา"

SHARE
Writer
PleeNajuak
Cr:บอยอน้อย🐊
อักษรศิลป์ จินตอุดมการณ์

Comments