รู ป ถ่ า ย .
            รูปถ่ายอาจเป็นหลักฐานเดียว                        ที่มายืนยันว่าเราเคยรู้จักกัน

รูปถ่ายมันอาจเป็นแค่ไฟล์หนึ่งไฟล์ไม่ก็เศษกระดาษเล็กๆหนึ่งชิ้น

แต่ใครหลายคนเลือกที่จะเก็บมันไว้ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่

บางคนเก็บรูปพวกนั้นไว้เผื่อวันนึงคิดถึงคนในรูป
บางคนเก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจตัวเอง
บางคน..เก็บไว้เป็นหลักฐานว่าครั้งนึงเราเคยได้ไปเที่ยวด้วยกัน...

“ ผมเป็นคนนึงที่เลือกเก็บรูปภาพเหล่านั้นไว้ เผื่อวันนึงผมคิดถึงคนในรูปนั้น ”

: ผมเลือกที่จะเก็บทุกอย่างที่เกี่ยวกับเธอ รูปถ่าย หรือของที่เธอให้ผมมา ผมเก็บมันไว้อย่างดี มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมกับเธอได้อยู่ข้างกันอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้สิ่งที่ผมเก็บไว้นั้น มันอาจจะทำให้ผมคิดถึงอะไรเก่าๆ แต่ยังไงผมก็ยังเลือกที่จะเก็บไว้อยู่ดี..

  ผมเป็นคนนึงที่ชอบถ่ายรูปเวลาไปเที่ยวกับเธอ ทุกครั้งที่ผมถ่ายรูปเธอ ผมมักจะเผลอยิ้มตามเธอไปด้วยเลยล่ะ
: ผมมีความสุขนะทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้ๆเธอ
: ผมมีความสุขนะทุกครั้งที่ได้ไปเที่ยวด้วยกัน
: ผมมีความสุขนะที่ได้ดูแลเธอตลอดเวลา..

“ ก ลั บ ม า ถ่ า ย รู ป ด้ ว ย กั น อี ก น ะ ”
: 📸SHARE
Written in this book
เ ธ อ.

Comments