เขา-เราเป็นTwin Flame หรือ Soulmates กันนะ?

***เขีีีีีียนขึึ้นและอ้้้างอิิงจากบทความจากแหล่่่งทีี่ให้้คำปรึึกษาและข้้อมููลเกี่ยวกับTwinflame,Soulmateจากต่่่างประเทศ โดยใช้้ประสบการณ์์ของเราเขีีียนร่่วมกัััน เพืื่อได้้้เห็็นภาพรวมทีี่เข้้้้าใจง่่าย และชัััดเจนยิิ่งขึึ้น***

และทั้งหมดที่เราเขียนนี้...
เราไม่ได้ตัดสินฟันธงว่ามันถูกต้อง100%
ณ.ตอนนี้มันเป็นเพียง"ความเชื่อส่วนบุคคล" ที่เรากำลังศึกษามันอยู่เท่านั้น...
มันอาจเป็นความจริงของจักรวาล
หรืออาจเป็นแค่เรื่องพร่ำเพ้อแหกตาจากคนกลุ่มนึงก็ได้...

เราจะศึกษามันอย่ามีสติที่สุด
โดยไม่ปิดหูปิดตาเข้าข้างตัวเอง
และยินดีรับข้อมูลแย้งเพื่อไปศึกษาต่อ... 
อีโก้เราน้อยแล้ว
ทว่า...ความเชื่อในสิ่งนี้ยังหนักแน่น
บางช่วงบางตอนเราอาจจะหลงดีใจจนล้นๆ ที่(เหมือน)ได้พบคำตอบที่เรารอมานาน ก็เราดีใจจริงๆหนิ
แต่ก็พร้อมนะถ้าพบความจริง
ว่าเรื่องทั้งหมด "เราแค่คิดไปเอง"


ความต่างในภารกิจของเรา และข้อสังเกตว่าเราเป็นTwin หรือ Soulmates
****เราขอย้ำตรงนี้ก่อนนะคะ 
จะเป็นTwinหรือSoulmates ทุกคนคือสิ่งพิเศษ ที่สวรรค์ส่งมาเพื่อให้เราเรียนรู้และเติบโตโดยใช้
"ความรัก"เป็นตัวนำพา...
เราล้วนต่างมีพันธสัญญาร่วมกันมาจากอดีตเนิ่นนานหลายชาติภพ และทุกคนมี"หัวใจ"
เพียงจากบทความนี้อย่าเพิ่งเอาไป"ตัดสิน"ละทิ้งคนในปัจจุบันว่าเธอไม่ใช่Twinฉันอะไรแบบนี้เนอะ 
เราว่าตลอดระยะเวลาที่คุณคบหากันมามันจะมีเรื่องราวบอกเองล่ะว่าเค้าเป็นคนที่"ใช่" หรือ "ไม่ใช่" มันต้องมีองค์ประกอบอื่นประกอบที่คุณคิดตัดสินใจ " สร้างความสััััมพันธ์นี้ "
หรือ "เลิกลาแยกทาง" 
อย่าทำร้ายน้ำใจกันเพียงเพราะเค้า"ไม่ใช่" แต่ขณะเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้อง"อดทน" ขังตัวเองไว้ 
"ฟังใจของคุณนะคะ"

Soulmates~Soulที่เราพบบนเส้นทางชีวิตของเราขณะที่เราแยกทางกับTwin(แยกกับTwinก่อนเกิด)
•สัมพันธ์Soulmate•
 คือ วิวัฒนาการของจิตสำนึก(เติบโต) เพื่อไปต่อในจุดประสงค์ที่สูงกว่า...
 คือสำหรับTwinflameเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนความรู้สึกที่สูงขึ้น สำหรับคนทั้งโลก โดยการรวมตัวกัน

โดยพื้นฐานแล้วความสัมพันธ์ของเนื้อคู่ช่วยให้เราสร้างจิตสำนึกของตัวเราเอง และในขณะที่ความสัมพันธ์ของทวินเฟรม มีผลต่อการสร้างจิตสำนึกต่อโลกทั้งใบ

บ่อยครั้งที่คุณจะพบว่าคุณมีพันธะร่วมกันกับทั้ง Soulmates และ  Twinflame ไปตลอดทั้งชีวิต

ทุกคนมีSoulmates 
แต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีTwinflame 

**ไม่ได้หมายความว่าTwin flame 
สงวนไว้สำหรับ"คนพิเศษ" 
เราทุกคนต่างเป็นSoulพิเศษ พบเจอเพื่อการเดินทางในประสบการณ์แสนพิเศษ 
"เราเกิดมาเป็นSoul ที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับSoulดวงอื่นๆเสมอ"

.•Soulmates เราสามารถพบเจอได้หลายครั้งและมีหลายคนที่เป็นโซลเมทของเรา...
พวกเขาอาจเกิดมา เข้ามาในชีวิตเราได้หลายรูปแบบ เช่น...
คนรัก ลูก พ่อ แม่ พี่-น้อง ญาติเพื่อน สัตว์เลี้ยง... 9ล9
สังเกตจากเราจะรักจะผูกพันธ์ หรือมีอิทธิพลกับเรามากๆ เช่นกัน
เค้าเหล่านั้นเข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ให้เราได้เรียนรู้และเติบโต เพื่อเตรียม"ความพร้อม" เมื่อถึงเวลาที่เราต้องพบทวินของเรา(ทวินมันหนักกว่าน่ะ ต้องเตรียมตัวก่อน ถ้ายังใสๆอยู่แล้วเจอทวิน ตายแน่ๆ ทวินมันโหดนัก!)

•ไม่ได้หมายความว่าTwinจะเป็นคนที่เลวร้ายกว่าSoulmate... 
แต่ความสัมพันธ์ของคู่Twinflameมันจะมีอุปสรรคต่างๆแบบมีนัยยะที่แสนยากเย็นเป็นพิเศษให้เราต้องก้าวข้ามเมื่อได้พบและเชื่อมต่อกับเค้า
Twinอาจเป็นคนที่...
เคยเลวมากๆ - หรือดีมากๆ
มาก่อนก็ได้...
ทว่า...พวกเค้าล้วนได้ผ่านการเรียนรู้และเติบโต จากความดีและเลวของตัวเค้าเอง จากโลก จากSoulmates มาพอสมควร... 
ปรับสมดุลย์มาในระดับนึงแล้ว ซึ่งระดับไม่ได้เท่ากันทุกคน แบบเท่ากันเป๊ะๆ

พวกเขาเข้าใจในระดับหนึ่ง...
แต่ยังไม่ครบรอบด้าน...
เมื่อถึงเวลาได้พบคู่Twinflame
ก็ยังมีความจำเป็น เป็นอย่างมาก...ที่ต้องเรียนรู้ให้รู้และเข้าใจมากขึ้นอีกระดับ จนถึงจุดที่เข้าใจทุกสิ่งรอบด้านอย่างถ่องแท้ที่สุด...

ในเส้นทาง...ขั้นตอนการเชื่อมต่อ ของความสัมพันธ์ของคู่Twinflame 
จะมีบททดสอบยากๆ 
หาคำตอบชัดๆแบบยากๆ
ให้คำตอบกันแบบยากๆ

คือปกติเราจะตั้งคำถาม-หาคำตอบ ตัดสินใจ จากสิ่งที่เราประสบในโลก3D เช่น...
คำถาม•A ทิ้ง B ไปเฉยๆเงียบหายไปไม่บอกลาไม่บอกเหตุผลแบบใจร้ายมาก แล้วไปคบC สบายใจเฉิบ ... Bจะคิดว่าAรักBไหม?
และBจะคิด-รู้สึกเป็นอย่างไร?

คำตอบ•
เสียใจฟูมฟายโลกถล่ม
Bใจร้ายเลวมาก! ฉันตัดขาด 
"เธอไม่รักฉันแน่ๆ" ฉันก็ไม่รักเธอ มีคนใหม่มาเย้ยกันอีก มีใครใหม่เข้ามาคบแม่งดามใจไม่สนหรอก! มัวรอคนแบบนี้ก็โง่แล้ว!!! หมดความรู้สึกกับAอย่างรวดเร็ว  
คือBจะวิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นร่วมจากประสบการณ์ที่ปลูกฝังมา (ยกตัวอย่างเฉยๆนะ)

ทว่า...เมื่อเป็น5D(จิตใต้สำนึก)
เราจะคิด"แปลก" กว่าคนส่วนใหญ่ทั่วไป...จนอาจดู"โง่"กว่า...

ไปดูต่อกัน...

Twinflameทำให้เรากลายเป็นคนที่รู้อะไรลึกไปกว่านั้น...
"เหมือนได้รับพลังวิเศษ"
คือ รู้สึกสัมผัสความรู้สึกในใจจริงๆ
5Dระดับจิตใต้สำนึก ของกันและกันได้ (ต่อไปก็สัมผัสความรู้สึกคนทั่วไปได้ด้วย)
แต่...เรามันก็คนทั่วไปงัย ยังเดินดินกินข้าวแกง บ้าๆบอๆ ไม่ได้เคยฝึกเรียนอ่านฝึกพลังจิตอะไรมา 
เราไม่ใช่ผู้วิเศษงัยเว่่ย!!!
อยู่ๆมันก็รู้สึกได้มากหลังจากเจอไอคนนี้...ตั้งตัวไม่ทัน เราอ่านไม่ออกปุ๊บปั๊บหรอก...
แล้วใครจะไปรู้ว่าที่ได้สัมผัสรู้นี่...
คือ คิดไปเอง หรือความคิดเค้าจริงๆ
แล้วไอ้ที่เรียนรู้มาคือ "อย่าด่วนตัดสินอะไรถูก-ผิด" 
ก็ทำให้เราคิดแล้วไม่พอ
ต้องคิดอีก...สับสน มึนงง กันไป

ทั้งอุปสรรคภายนอกรอบข้างที่โหดกว่ามากๆ...และภายในที่ยังไม่กล้าตอบตัวเองชัดเจน เลยตีกันมั่ว

พอกลัวหรือมีปัญหาก็จะทำแสดงเหมือน"ไม่รักกัน เกลียด หนี"
แต่ความรู้สึกภายในที่สัมผัสกันได้
 " ยังงัยก็ยังรักกันเสมอ "

เช่น...
5D• ในคำถามเดียวกัน

คำตอบ• B จะได้รับคำตอบจากเสียงความรู้สึกลึกๆของตน และสัมผัสได้จากภายในจิตใจของA 
Aรู้สึกอะไร คิดอะไร ทำไมถึงทำแบบนั้น...
Bจะคิดวิเคราะห์ในแบบ5Dประกอบ3D 
Bอาจตอบรับหรือปฏิเสธ Aได้ไม่ชัดเจนนักทางการกระทำคำพูด
แต่จะเชื่อเสียงข้างในที่บอกมากกว่า...
โดยอาจแสดงออกมาหรือเก็บไว้หากยังไม่มั่นใจในเสียงนั้น...
(3D+5D)โลกสองใบของBจะอยู่ซ้อนทับกัน
"สัญชาตญาณ" เซ้นต์รับรู้ จิตใต้สำนึก (5D) ของเรามีติดตัวกันมาแต่เกิดทุกคน ต่างกันที่รับได้มาก-น้อย พัฒนาได้มาก-น้อย ตามแต่จากวีถีชีวิตประสบการณ์ที่ต่างๆพบเจอ และเราอาจฝึกการรับรู้ด้วย"สัญชาตญาณ"มาเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวว่านั่นคือ"การฝึก" เราล้วนมีอยู่แล้วในตัวทุกคน...Twinflameเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงความถี่ที่สูงขึ้นโดยรวดเร็วอัตโนมัติในทันที..(การปลุก) หลังจากนั้นต้องเรียนรู้เพิ่มความถี่ด้วยตนเอง
•ในด้านความรักการเรียนรู้เกี่ยวกับความรักแบบคู่รัก-คนรัก
การได้เรียนรู้จาก...
"Soulmateที่มาในรูปแบบคู่รัก " 
จะเรียนรู้ได้เข้าใจลึกซึ้งที่สุด

เราเติบโตจนพร้อมในระดับหนึ่ง
เพราะพวกเค้า...
#ขอบคุณครับSoulmates 

•ถ้าSoulmates มาในรูปแบบ" คนรัก "สัญญาณจะคล้ายTwinflame มากๆๆๆๆ แต่มันจะมี "นัยยะพิเศษ"บอกว่าต่างตรงไหน...
•Soulmate เราอาจมีความรักที่เริ่มกันอย่าง
โรแมนติกกว่า...
การเริ่มคบหากันไม่ได้โดยมีอุปสรรคอะไรมากมายนัก...
คุณถูกชะตากัน มีแรงดึงดูดสั่นสะเทือนระหว่างคุณ(แต่ไม่เท่าเจอTwin)
คุณผูกพันธ์กันมากขึ้นเพราะระยะเวลาที่คุณอยู่ด้วยกัน คุณรักกัน...

••ทว่า...มันไม่รู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน>>>>

ช่วงเวลาที่คุณใช้ชีวิตทำภารกิจกับโซลเมท ภายในจิตใจคุณมัก...
" ร่ำร้องหา ใคร-บาง-คน "
คิดถึง...ใครบางคน...คนที่ฉันไม่รู้ว่าใคร? "ฉันเขียนมันในไดอารี่ในคืนหนึ่ง2014 " ก่อนรู้จักคำว่าTwinflameก่อนที่ได้พบเค้า...#ใช่...ฉันคิดถึงเค้ามาก" (แต่ไม่เคยนอกใจนอกกาย(อดีต)คนรักสักครั้งนะ...
ฉันเตรียมตัวเป็นคนที่ดีสำหรับตัวเอง(ที่จริงก็ไม่ดีมากหรอก แหะๆ)
และ เตรียมตัวเป็น"คนรัก"ที่ดีแก่ทวินของฉัน (โดยตัวเองไม่รู้ตัว) น่ะ.
 
***ก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้จักอะไรทวินอะไรโซเมท 
เราก็คบหาอยู่กับ(อดีต)คนรักของเรา(เค้าเป็นพ่อของลูกเราด้วย)

ใช่ค่ะ...สัญญาณคล้ายกันมาก
เค้าไม่ใช่สเป๊คเราเลยถ้ามองภายนอกคือต่างจากแฟนคนก่อนๆมาก คือเราควรปฏิเสธ แต่เค้าดันมีบางอย่าง คือเรารู้สึกว่่าจิตใจเค้าละเอียดอ่อน ไม่ล่วงเกินมือปลาหมึก เราชอบคนที่รักศิิิิลปะและดนตรี (แม่งโคตรแพ้เลยอ่ะตรงนี้) และเค้าไม่โกหก เล่าความเลวทีี่เคยทำไว้ให้้้้้เรารู้ มันทำให้เรารู้สึกว่าเค้าเปิดใจ ยอมรับทัั้งด้านดีและร้ายของเค้าได้ 
จนเวลาผ่านไปเรื่อยๆ... 
และรักเค้ามากขึ้น...มากขึ้น...มากขึ้น...แม้เค้าจะเปลี่ยนไปทุกอย่าง...
คือพออยู่ด้วยกันปุ๊บ แม่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคน!!!
จะไม่ดูแล จะนอกใจ(แม่งตลอดเวลาตลอด14ปี) โกหกแทบทุกเรื่องทำร้ายร่างกาย 
บลาๆๆๆ โดยเราก็เหวี่ยงวีนโวยวายสุด แต่ก็ค่อยๆเรียนรู้ปรับตัว เพื่อ"รักษาครอบครัว"
(ขออโหสิด้วยไม่ได้คิดเอามาเผา เอามายกตัวอย่างชัดๆ คนอ่านเค้าจะได้เห็นภาพ ตอนนี้เราอโหสิแก่กันไม่โกรธเกลียดกันแล้วเน้อ)

***ปัญหาหลักๆของเราคือ
เหมือนรู้สึกตลอดเวลาว่าเราไม่รักกันจริง" ที่จริงก็รักแหละ แต่ไม่ได้รัก "แบบคู่รัก"

ก็ยังให้โอกาสให้อภัยกลับมาหลายครั้ง จนมีลูก...
(ลูกเราก็คือSoulmatesเรา ตัวสอนเราเลยล่ะ^^) 
เพราะเค้าที่เป็นแบบนี้ ทำให้เราพยายามเรียนรู้ เพื่อเป็น
"คนรักที่ดีที่สุด" สำหรับเค้า
(ที่จริงสำหรับคนที่คนที่คู่ควร)

#มีหลายคนในชีวิตเราทีี่เป็น
"คนที่คู่ควร" ให้เรารักสุดๆ 
"ตัวเอง ลูก คูู่รัก ครอบครัว"
ตอนนี้ก็ "ตัวเองและลูกก่อนล่ะแน่ๆ"
"คนที่คู่ควร"คือ คนที่เห็นคุณค่า ต้องการ และไม่ละทิ้งมัน

•เข้าใจ ให้อภัย ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ ทำงานไม่เอาแต่วังพึ่งพาให้เค้าเลี้ยงดู (ไม่งั้นอดตายแน่ๆอ่ะ)
เราว่าที่เค้าเป็นแบบนี้กับเราเพราะเราก็ไม่ใช่ "Twinflame"ของเค้าเช่นกัน...เค้าถึงนอกใจเราตลอด
คงตามหาTwinflameอยู่แบบไม่รู้ตัว

*เค้าเองก็ไม่รู้สึกเหมือน...
••ได้กลับบ้าน>>>> " เวลามาเจอเราเช่นกัน...
(ตอนนี้เข้าใจแกแระ ตบบ่าเบาๆ)
ตอนนี้เราไม่มีความรู้สึกรักเค้า"แบบคนรัก"หลงเหลืออยู่แล้ว เหลือเพียงความรักแบบเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเท่านั้น....
แปลก...จากเคยรักจะเป็นจะตาย จนเคยฆ่าตัวตายมา2ครั้ง

เราเป็น1ในSoulmate ของกันและกัน สวรรค์ให้เรามาเจอกันเพื่อเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นคนที่ดีขึ้น สำหรับ"ภารกิจต่อไป"

เราเรียนรู้~เค้าเรียนรู้
=
เราต่างเติบโต
เพื่อไปต่อ....
ย๊ะฮู้ว!
#มันช่างน่าตื่นเต้นอะไรเช่นนี้***ภารกิจของSoulmates 
เท่าที่เรารู้และรวบรวมมาได้มีประมาณนี้นะคะ ถ้ามีอะไรสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็เม้นต์ไว้เน้อ...

#เพิ่มเติม...ความถี่ในระดับ5Dเราสามารถฝึกให้เกิดขึ้นได้จากหลายวิธี โดยไม่จำเป็นต้องเจอTwinflameก็สามารถรับรู้ในระดับนี้ได้ด้วยการ
"ฝึกสมาธิ" หรือทำอะไรในชีวิตประจำวันที่ทำให้เราเกิดสมาธิบ่อยๆ เราจะมีความถี่ที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องพบTwinflameก็ได้...

Twinflame เป็นปฏิกริยาทางเคมีคือตัวเร่ง(Catalysis) 

#บทต่อไปภารกิจTwinflame 👥

ขอให้ความรักคุ้มครองคุณ นำพาคุณให้พบอีกครึ่งของคุณ โดยอย่าได้มีใครเจ็บปวดจนมากเกินไป ขอให้ทุกSoul เติบโต เข้าใจ เพื่อคุณ เพื่อเรา และเพื่อโลกใบนี้...
Love พวกคุณนะ^_^
SHARE
Writer
AiTwin
Writer
แนะนำ แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ตั้งคำถาม~หาคำตอบ

Comments

SANTA
9 months ago
รออ่านนะคะ เขียนไว้ได้ดีมากเลยย รวมถึงเลืกคำเขียนได้ดีด้วย แบบไม่ต้องเชื่อก็ได้ แต่ต้องลองคิดดีๆ
Reply