เมื่อเต็มไปด้วยอัตตาเราจึงค้นหากันต่อไป
เข็มที่จะบ่มความทุกข์ได้
แท้จริงแล้วอยู่ที่ใจ
ในมหาสมุทรแห่งปัญญา
แต่เมื่อเต็มไปด้วยอัตตา
จึงได้แต่ค้นหากันต่อไป.
จาก : ONE MILLION ปัญญาหนึ่ง ถึงร้อยหมื่น
( 154 | 155 )
ก่อนอื่นเราคงต้องค้นหาความหมายของคำว่า "อัตตา" กันก่อนว่าแท้แล้วมีความว่าอย่างไร
อัตตาในการตีความของท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านเขียนไว้ว่า เป็นเพียงความโง่ ความยึดมั่น ความสำคัญเอาเองว่าตัวกู ว่าของกูนี้ เรื่อยมาไปจนแก่เฒ่า 
.
ผมคำว่าคำว่าอัดตาคือ การยึดเอาสิ่งของและเงินมามีบทบาทในการดำเนินชีวิต มากจนเกินไป
.
เมื่อคนส่วนใหญ่ยึดเอาสิิ่งของและเงินมาเป็นตัวตั้งของความสมบูรณ์แบบ เราจึงจำเป็นต้องแสวงหาอำนาจทางการเงินในการซื้อสิ่งของที่ดีที่สุด แต่ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่สุด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
.
ในเมื่อเราเป็นสัตว์สังคมเราจึงปราถนาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมแต่ไม่อาจปราถนาจะเป็นที่ยอมรับในตนเอง
.
เราถูกปลูกมาให้เติบโตเพื่อตามหาเพียงหน้าที่การงานที่มั่นคงและสร้างรายได้มากที่สุด 
จึงได้เห็นน้อยคนนักที่จบมาแล้วได้ทำงานตรงกับความต้องการของตัวเอง 
เราจะมีความสุขได้อย่างไร เราจะหาพลังงานมาจากไหนเมื่อไม่อาจร่ายรำบนเวทีของตนเองผมได้อ่าน ภูมิปัญญามูซาชิ เขียนโดย สุวนัย ถรณวลัย
พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกในตนเอง ด้วยการหันไปทบทวนวิธีการใช้ชิวิตในทุกแง่มุมของตัวเองอย่างจริงจัง ว่าคุณค่าของทุกสิ่งที่่่่่อยูู่รอบตัวเราสิิ่งไหนเหมาะสมและตรงตามความต้องการของตััััััวเราจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ พาหนะที่ใช้ อาหารที่กิน บ้านที่พัก ชุมชนที่คบ งานที่ทำ ความรู้ที่กำลังศึกษา 
.
เพื่อตื่นขึ้นมาจากชิวิตที่ไร้สาระ และมีจิตสำนึกที่พร้อมจะเลือกการใช้ชิวิตที่เรียบง่าย ยั่งยืนกว่าเดิม 
การครอบครองจึงเป็นพันธนาการ
การจัดการพันธนาการเป็นเรื่องของเวลา
ความสุขจึงเป็นเรื่องที่อยู่เบื้องหน้า
คุณพบความสุขได้เมื่อหยุดแสวงหามัน
:จวงจื้อ
เมื่อได้ค้นพบแก่นกลางของความต้องการดำเนินชีวิต ก็ไม่ยากเลยที่จะคััััดสรรค์ สิ่งต่างๆ ให้พอดีกับขนาดของตนเอง และเข้้าถึงวิิิถีพอเพียงอย่างแท้จริง
.
การรู้จักตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในการนำพาตัวเราไปสู่เป้าหมายในการดำเนินชิวิต ผมมองไม่เห็นเลยว่าเราจะเลือกสิ่งที่ดีสำหรับเราได้อย่างไร เมื่อไม่อาจรู้ถึงความต้องการของตนเอง 

อย่า ให้สังคมเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งที่เราทำนั้นผิด เมื่อเราดำเนินวิถีทางของตัวเองหาใช่ความต้องการของสังคม
.
เป็นเรื่องที่ยากในการที่จะไปถึงวิถีของตนเองหากเรายังยึดมัน ถือมั่น ในความต้องการตามกระแสของวัตถุนิยม
ความรุ่มรวยจริงๆนั้น จึงขึ้นอยู่กับตนเอง24.03.19 

SHARE
Written in this book
Notes to my self.
เราตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่บีบบังคับ ให้เรานั้นหลงลืมอะไรบางอย่าง นั้นคือ ตนเอง . โปรดจงรู้ว่าเมื่อคุณนั้นเข้ามาอ่าน เรากำลังค้นหาตัวเองไปพร้อมกัน

Comments