เขา


เขาที่ไม่ได้แปลว่าภูเขาหรือยอดเขา 
แต่เป็นเขา
คนที่ฉันรักและภักดีต่อความรู้สึกเสมอ
นานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่ได้คุยกัน
ก็นานพอให้ฉันลืมเขาได้ :~)

“เขาคนที่ฉันรักและภักดีต่อความรู้สึกเสมอ”
เจอเขาทุกครั้ง
ไม่เคยทำตัวถูกหรอก
ไม่รู้ต้องแสดงความรู้สึกแบบไหนออกมาให้เขาเห็น
ยิ้มเพราะยินดีหรือยิ้มเพราะฝืน
ไม่แน่ใจเหมือนกัน

“ยิ้มเพราะยินดีหรือยิ้มเพราะฝืนกันแน่”


“ไม่แน่ใจเหมือนกัน”

SHARE
Written in this book
เขา

Comments