บทเรียนที่มีค่า 3 คะแนน
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ห้องเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียนกับครูตกลงกันว่าหลังจากเรียนเสร็จทุกครั้งเราจะเก็บอุปกรณ์เข้าที่ แต่อาทิตย์ถัดมา อุปกรณ์ถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะ ไม่ได้ถูกเก็บเข้าที่อย่างที่ตกลงกันไว้ ครูบอกนักเรียนว่าจะขอเรียกคะแนน 5 คะแนนเป็นค่าปรับ เพราะฉะนั้นจากคะแนนที่จะได้เต็ม 100 จะเหลือ 95 นักเรียนคนหนึ่งขอต่อรองเป็น 1 คะแนน แต่ครูคิดว่า 1 คะแนนไม่มีค่ามากพอที่จะให้บทเรียนกับนักเรียนเลย นักเรียนอีกคนขอเป็น 3 คะแนน ครูนิ่งไปพักหนึ่ง แล้วตอบตกลง

ประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือ
1. เรามักจะตีราคาของทุกอย่างเสมอ นามธรรมก็ถูกตีราคาเช่นกัน ครั้งนี้เราตีราคาของ "การทำตามข้อตกลง" เป็นคะแนน 3 คะแนน... มีบางอย่างบนโลกนี้ที่ประเมินค่าไม่ได้ โดยเฉพาะคุณธรรม คุณงามความดี มารยาท กาลเทศะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน สะสมให้เกิด ให้มีในตัวเรา โอกาสที่จะได้ฝึกก็ไม่ได้มีมากนักหรอก ครูอาจใช้โอกาสที่มีน้อยนิดนี้ฝึกนักเรียนให้ได้เรียนรู้ว่า เมื่อมันเป็นเรื่องที่ยังทำได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน เราต้องทำให้ได้ตามที่ได้ตกลงกันและรับปากกันเอาไว้ หวังว่าบทเรียนนี้จะไม่สร้างรอยแผลในใจใคร และนักเรียนก็ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้จริงๆ 

2. คะแนน 1 คะแนนของนักเรียนกับครูมีค่าเท่ากันจริงหรือไม่ ดูเหมือนว่าครูจะเป็นผู้ผูกขาดในเรื่องนี้ การหักคะแนน 3 คะแนนไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับครูเลย แต่ถ้าในมุมของนักเรียน 3 คะแนนอาจช่วยให้เกรดของเขาดีขึ้นได้ นักเรียนคงเสียใจน่าดู

3. การทำตามข้อตกลงมีความสำคัญอย่างไร ครูจำเป็นต้องให้บทเรียนกับนักเรียนหรือไม่... เรามักจะหยวนๆให้กันเสมอในสถานการณ์ต่างๆ เพราะคนไทยใจดี เป็นคนสบายๆ นั่นทำให้เราไม่เครียดจนเกินไป และสร้างสังคมที่สมานฉันท์ได้ง่าย แต่การไม่จริงจังกับข้อตกลง หรือคำมั่นสัญญามีผลเสียแน่นอน เพราะมันทำให้เราชินชากับการรับปากส่งๆ แล้วไม่ต้องทำตาม เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็คงหยวนๆให้กันได้ เราไม่ต้องรักษาคำพูดก็ได้ นั่นเป็นเรื่องที่สมควรแล้วหรือ? ...ในบางเรื่องเราอาจต้องกวดขันเอาจริงเสียบ้าง เพราะโลกใบนี้ไม่ได้หยวนให้เราตลอดหรอกนะ ถ้ามันจะทวงคืนสัญญาบางอย่างมันเอาจริงแน่นอน ถ้าเราทำไม่ได้อย่างที่พูดที่ตกลงกัน คนก็จะไม่เชื่อถือเราอีกต่อไป 

บทเรียนนี้มีค่า 3 คะแนน... นักเรียนก็คงได้เรียนรู้ ในขณะที่ครูก็คงได้ขบคิดเรื่องนี้เช่นกัน หวังว่าเรื่องราวนี้จะทำให้เราได้เติบโตขึ้นอย่างงดงามไปอีกขั้นหนึ่ง จริงๆแล้วเรื่องราวนี้มีประเด็นให้ขบคิดอีกไม่น้อย และไม่ได้มีค่าแค่ 3 คะแนนแน่นอน
SHARE
Written in this book
ช้อนตะกอน

Comments