ความเป็นมาของมนุษยชาติ (7) : ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

แม้กรีกจะพ่ายแพ้ต่อโรมัน แต่กรีกก็มีชัยเหนือจิตใจของชาวโรมัน ด้วยศิลปะและวัฒนธรรมที่สูงกว่า

อารยธรรมโรมันเป็นอารยธรรมลูกผสม พวกเขารับเอาวัฒนธรรมของอีทรัสคันมาตั้งแต่เริ่มก่อตัว ตำนานเรื่องเล่าและกีฬากลางดิเอสตอร์ถูกหยิบยืมมาใช้ ไม่ต่างจากเทพเจ้าและศิลปวิทยาการของกรีก สิ่งที่โรมันทำเพียงแค่ปรับเสริมเติมแต่งให้เข้ากับตัวเองเท่านั้น

พวกเขามีการแบ่งชนชั้นในสังคมตั้งแต่ตอนที่เป็นเมืองขึ้นของชาวอีทรัสคัน มีการเลือกผู้นำอันเป็นต้นแบบของประชาธิปไตย และกลายเป็นระบบจักรพรรดิต่อมาในภายหลัง สิ่งที่ประเทศมหาอำนาจทำอย่างเช่นการแผ่ขยายอำนาจ ควบรวมวัฒนธรรม สร้างความเป็นสากล เหล่านี้โรมันล้วนทำมาก่อนแล้วทั้งสิ้น

โรมันถือว่าเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคโบราณ และยังเป็นต้นแบบคติความเชื่อของชาวตะวันตกจวบจนถึงทุกวันนี้

ความยิ่งใหญ่ที่แผ่ขยายไปตั้งแต่อังกฤษจนถึงตุรกี ทำให้โรมันต้องสร้างถนน และถนนของพวกเขาก็ใช้งานได้นานกว่าประเทศสมัยใหม่บางประเทศเสียอีก เมื่อเขตุแดนเริ่มขยายจากการรุกรานและกลืนกินดินแดน รัฐชาติจึงมั่งคั่งจากการปล้นสดมภ์และทาสที่มาจากเชลย

ชาวโรมันร่ำรวยขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเข้าสู่ยุคทอง พวกเขาใช้ชีวิตหรูหรา กินดื่มและรื่นเริง ชื่นชมศิลปะและตื่นเต้นไปกับกีฬานองเลือด

อารยธรรมของโรมันมีอายุราวสองพันห้าร้อยปี นับตั้งแต่เร่ร่อนจนกลายเป็นชนชั้นผู้นำของโลก ซึ่งสุดท้ายจักรวรรดิก็สิ้นสุดลงด้วยความยิ่งใหญ่ของมันเอง

การเกิดขึ้นและล่มสลายของจักรวรรดิโรมันทำให้เห็นการร่วมมือกันที่ใหญ่ขึ้นของมนุษย์ผู้ชาญฉลาดนับแต่การสร้างวิหารหินหรือปิรามิด ไม่ใช่โรมันเป็นที่แรกและตะวันตกก็ไม่ใช่จุดเริ่มต้น ตะวันออกเองก็มีจีนและอินเดียที่มีอารยธรรมที่รุ่งเรืองในยุคเดียวกัน

มโนทัศน์เกี่ยวกับจักรวรรดินี้หมายถึงการปกครองวัฒนธรรมที่หลากหลายหรือดินแดนหลายดินแดนภายใต้อาณาจักรเดียว

เมื่อจักรวรรดิใหญ่มากขึ้นและมั่งคั่งยิ่งขึ้น ก็มักจะรุกรานและแผ่ขยายอำนาจออกไปเป็นธรรมชาติของมัน เห็นได้ในแต่ละอารยธรรมไม่ว่าจะส่วนไหนของโลก ผู้มีชัยเหนือจะเป็นผู้ปกครองและเขียนประวัติศาสตร์

คำว่าจักรวรรดิอาจฟังดูไม่ดีในทางการเมือง แต่คำว่าจักรวรรดิในมุมมองนี้มันหมายถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันทางการปกครองและวัฒนธรรมหลัก แต่ละพื้นที่ต่างก็มีวัฒนธรรมแยกย่อยของตนเองเหมือนกับจักรวรรดิจีนและอินเดียที่มีภาษาพื้นถิ่นมากมาย

ในโลกยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีภาษาอังกฤษแทรกซึมอยู่ทุกหนแห่ง องค์ความรู้และชื่อแบรนด์สินค้าส่วนมากรู้จักกันในภาษาอังกฤษ โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษนี้ก็มาจากอักษรโรมัน

จักรวรรดิที่ก่อตัวขึ้นในโลกยุคใหม่ ไม่ว่าจักรวรรดิใดล้วนแต่ทำแบบเดียวกับที่จักรวรรดิโรมันทำมาแล้วเมื่อครั้งโบราณ

โดยภาพรวมแล้วเมื่อมองต่อไปยังอนาคต มนุษย์ผู้ชาญฉลาดกำลังรวมตัวเป็นจักรวรรดิเดียวกัน เหลือเพียงแต่ว่าผลประโยชน์ยังไม่ลงรอยกัน
SHARE

Comments