สูญเสีย
“บางที บางสิ่งอย่างที่พูดคุยก็ยิ่งใหญ่กว่าปากจะอ้าเอ่ยอีกครั้งกับคนอื่นทั้งที่พึ่งสนทนากันไป”

:“ อรธ มง คยสญ ส ครซกคนมย”

E“ คยส”

:“ บบต หน ต ต มมวนกลบม ”

E“ ข ดนยงต ยต หน ก”

:“ ลวมง คยสญ ส คนทมงรกม ก มย”

E“ซ ลวซ ล นช ง วล สน ”

:“ ลวต ง ช วล น น ค หนถงจ ลมมน ด”

E“ ”

E

:“แต่กูอยากจะลืมว่ะ ลืมตั้งแต่ตอนเริ่มรู้”

“และบางเรื่องราวก็ใหญ่จนถมเติมเต็มพื้นที่ห้วงลึกไร้ก้นบ่อของจิตใจจนยากจะสามารถกักเก็บมันเอาไว้ได้”
SHARE
Writer
PJAW
The Others
ถังขยะความรู้สึกของคนมากมายที่มาทิ้งไว้แล้วจากไป

Comments