ความไม่สมบูรณ์นั่นแหล่ะ ถูกต้อง
ผมกำลังจะพูดถึงความไม่สมบูรณ์ในเรื่องต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในชีวิต แน่นอนว่าผมไม่ได้จะไปชี้นำให้ใครหยุดพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์เสมอไป แต่ผมอยากจะลองให้หยุดคิดซักนิดในขณะที่คุณกำลังพยามควบคุมบางสิ่งที่เกินการความคุม มันนำมาซึ่งการทำลายความมั่นใจในตัวเองหรืออาจทำลายความสุขที่ควรจะมีของเราและคนรอบข้าง ในบางครั้งเราไม่อาจกำหนดทุกอย่างให้เป็นไปดั่งใจเสมอไป  สิ่งสำคัญคือการยอมรับความเป็นไปเมื่อเราได้พยายามสร้างสรรค์อย่างเต็มที่แล้ว

ความไม่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย

ตอนผมเด็ก ๆ ผมได้อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับพระเจ้าเล่มหนึ่งที่พูดถึงการเกิดของมนุษย์ ที่บอกว่าพระเจ้าได้ใช้ดินที่เท่าๆ กัน ปั้นมนุษย์ทุกคนขึ้นมา เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับมนุษย์ บางคนตัวโตสมบูรณ์บางคนตัวเล็ก บางคนไม่มีแขนขา ไร้ซึ่งดวงตาที่ใช้ในการมองเห็น เมื่อปั้นให้ไร้้ซึ่งแขนขา จึงได้สร้างหัวใจให้ดวงใหญ่ เพื่อให้เท่าเทียมกันมากที่สุด เราจึงได้เห็นคนที่ไร้ตา ไร้แขนขา สร้างแรงบรรดาลใจให้ผู้คนมากมาย
.
แต่หากพูดถึงหลักความเป็นจริงเราล้วนแต่สร้างสรรค์ตัวเองขึ้นมาตามสภาพแวดล้อมที่เราได้พบเจอ ตามการเติมโตตามช่วงวัยและความคิด ภายใต้ความไม่สมบูรณ์ทั้งสภาพแวดล้อมและร่างกาย เราจะสร้างตัวเองให้เป็นที่ยอมรับได้อย่างไร หากเราไร้ตาและแขนขา เราจึงต้องพยายามมากกว่าผู้อื่น นั่นแหล่ะคือสาเหตุที่ทำให้เราเติบโตทางความคิดและจิตใจ 

ความไม่สมบูรณ์ในด้านความสัมพันธ์

มีีีีีีพีี่ทีี่ผมเคารพคนนึึงเคยบอกผมว่่่าความสััััมพัันธ์มีีีีีหลายรููปแบบมัันขึึ้นอยูู่กััับว่่่าเรามองมััันแบบไหน 

.
บางครั้งเรามักใช้เหตุผลในความรักเข้ามาควบคุม
คนที่รัก ด้วยวิธีการต่างๆ เราได้ให้และมอบทุกอย่าง
ด้วยความรัก เราบอกตัวเองและทุกคนว่าเราทำให้โดย
ไม่ได้หวังสิ่งใดจากคนผู้นั้น หวังเพียงแค่ให้อีกฝ่ายมีความสุข 
.
แต่ลึก ๆ แล้วนั้นยิ่งเราได้มอบความรักมากเท่าไหร่ เรายิ่งคาดหวังค่าตอบแทนเป็นความรักมากขึึ้น

เมื่อเราได้มอบความรักให้ผู้อื่นจนไม่หลงเหลือความรักในตัวเอง เมื่อนั้นเราจะยิ่งเรียกร้องความรักมากเท่านั้น
นี่อาจเป็นประเด็นหลักที่ทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเอง ล้มเหลวในความรัก ไม่อาจประคองกันต่อไปได้ เป็นต้นเหตุของความหึงหวง หรือแม้กระทั่งทำร้ายและฆ่าฟันกันเพราะความรัก 
.
สิ่งสำคัญคือการมองกลับ กลับมารักตัวเองให้มากขึ้น
เมื่อเราดูแลตัวเองทั้งร่างกายและความคิดให้ดีพร้อมอยู่เสมอ เมื่อนั้นความรักที่เหลือพอจะเป็นแม่เหล็ก สามารถดึงดูดความรักจากคนรอบข้างได้เอง

ความไม่สมบูรณ์ทางด้านเงินและการงาน 

ผมได้ฟังบรรยายของพี่ด้วง ด้วงฤทธ์ บุญนาค ที่มีคนถามแกว่า เราควรเลือกทางไหนดีระหว่าง งานที่ชอบกับเงิน พี่ด้วงแกก็ถามกลับไปว่า 

อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าคุณต้องเลือกกินระหว่างผัดกระเพรากับไข่เจียว ในเมื่อคุณสามารถกินทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ถึงอย่างนัั้นภายใต้ ปัจจััยหลายอย่างทีี่คอยมััััดเราไว้ไม่่่่ให้สามารถเดินไปในทางที่ต้องการได้ ทัั้งหมดอาจเป็นเพราะเรามัดด้วยตัวเอง เราใช้เหตุผลมากมายที่จะดึึึงตัวเราไม่ให้ออกไปเสี่ยง 
.
จริงๆแล้วถ้าหากเรารักในสิ่งไหนมากๆ และรู้จักมันมากพอ นำเสนอมันออกมาในสังคมในจังหวะเวลา สถานะการณ์ที่เหมาะสม บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม สิ่งนั้นจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราเอง
เราไม่อาจกำหนดทุกสิ่งให้เป็นไปได้ดั่งใจ ขอเพียงเรายอมรับความไม่สมบูรณ์ แล้วใช้ความกล้าในการเดินออกมาจากจุดเดิม เพื่อค้นหาความสุขในรูปแบบของตนเอง.19.03.19 

SHARE
Written in this book
Notes to my self.
เราตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่บีบบังคับ ให้เรานั้นหลงลืมอะไรบางอย่าง นั้นคือ ตนเอง . โปรดจงรู้ว่าเมื่อคุณนั้นเข้ามาอ่าน เรากำลังค้นหาตัวเองไปพร้อมกัน

Comments