- P L E A S E -

การหลุดพ้นที่แท้จริงจากความทรมานทั้งปวง   คือความตายและการดับสูญ

“    ผู้คนมากมายต่างมีชีวิตอยู่เพื่อค้นหาตัวตน สร้างเป้าหมายในการใช้ชีวิต พยายามฝ่าฟันไปให้ถึงจุดหมาย ที่ปลายทางเต็มไปด้วยความสุข และความสำเร็จ

   แต่สำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า การมีชีวิตอยู่นั้นช่างแสนทรมาน ตัวตนและจิตใจต่างถูกฉุดกระชากให้จมดิ่งสู่ความหลงลืมที่หนาวเหน็บ พวกเราต่างหลงลืมผู้คนอันเป็นที่รัก หลงลืมคุณค่าในตนเอง หลงลืมความรู้สึกอันเป็นสุข และหลงลืมคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ 

   ความหนาวเหน็บกัดกินจิตใจอันแห้งเหี่ยวจนเปราะบาง เพียงสายลมที่พัดผ่านก็แทบทำให้จิตใจนั้นแตกสลายเหลือเพียงเศษธุลี การมีตัวตนอยู่นั้นมันช่างเหน็ดเหนื่อยและสิ้นหวัง ราวกับการมีตัวตนของพวกเรานั้นคือการก่อเกิดขึ้นเพียงเพื่อทรมานและสลายหายไป ”


หากเป็นเช่นนั้นก็ขอให้ชีวิตอันไร้ค่านี้จบลงโดยเร็ว วอนขอความตายและการดับสูญช่วยยุติความทรมานนี้ที…

SHARE
Written in this book
- A L O N E -
“ นี่คือการเขียนบทความครั้งแรกของฉัน ซึ่งเนื้อหาหลักของบทความจะเกี่ยวกับความคิดเห็น ประสบการณ์ และการเล่าความรู้สึกของฉันในฐานะผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ฉันไม่ได้คาดหวังว่าผู้คนที่อ่านบทความของฉันจะเข้าใจผู้ป่วย เพราะฉันคิดเสมอว่าทุกคนแตกต่างกัน ทั้งประการณ์ ทัศนคติ การตัดสินใจ และความคิด ฉะนั้นไม่มีใครสามารถเข้าใจฉันได้ แต่ฉันคาดหวังว่าพวกคุณนะเปิดใจและยอมรับผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีอยู่ในสังคมมากยิ่งขึ้น… ”

Comments