บริษัท
Companion - N. เพื่อนร่วมทาง 

เมื่อเราต้นออกเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจหรือชีวิต เราต่างก็จำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมทางเข้ามาอยู่ด้วยเพื่อที่จะเดินคู่ร่วมทางไปกับเรา เมื่อเรามี Companion แล้ว บวกกับตัวเราก็กลายเป็นสองคน เมื่อเป็นสองคน ก็สามารถจัดตั้งเป็นบริษัท Company - N. ได้ 

จาก Companion ก็ได้กลายมาเป็น Company และ Company นี่เองก็คือ องค์กร Organization- N. องค์กรจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ก็เนื่องมาจากมี วิสัยทัศน์ Vision - N. ที่เห็นตรงกันและพร้อมที่จะไปพร้อมกัน เมื่อมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันแล้ว ต่อให้มองคนละมุมแต่ก็ยังคงเห็นเป็นภาพเดียวกัน และนั่นย่อมไม่ใช่เรื่องยากที่จะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

แต่หากว่า เพื่อนร่วมทางไม่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ก็เป็นเรื่องยากที่จะเกิดเป็นบริษัทหรือองค์กรขึ้นมาได้

หากฝืนในตอนแรกโดยมีความหวังว่าวันนึงจะมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน แต่เวลานั่นเองที่จะเป็นตัวบอกว่ามันจะกลายเป็นบริษัทได้หรือไม่


ความรักก็เช่นกัน 
SHARE
Written in this book
บทความสั้น
Writer
lullably
Writer
Rolling in the dark

Comments