คุณไม่ได้เกิดมาอย่างโดดเดี่ยว และตายจากโลกนี้ไปอย่างเดียวดาย
วั น เ กิ ด .
ความยินดีเกิดขึ้นเมื่อเราเกิดมาบนโลกใบนี้
อย่างน้อยที่สุดแพทย์และพยาบาลที่ทำคลอดคุณ ก็ยินดีกับการเกิดมาของคุณ 
แม่ที่อุ้มท้องคุณมาเก้าเดือนก็ปีติกับเนื้อกายของคุณ 
ชื่นชอบในเสียงร้องหลังทำคลอดของคุณ 
ความรักที่ผูกพันธ์สองใจเข้าไว้ด้วยกัน เกิดขึ้นได้เพราะชีวิตของคุณได้เกิดขึ้นมาบนโลกของผู้หญิงคนหนึ่ง....
จะว่าไป เพราะมีคุณเกิดมา คนที่มีนามสมมติว่าพ่อ ว่าแม่ ก็เลยได้เกิดมาด้วย

วั น ต า ย .
ในวันที่คุณตายจากโลกนี้ไป คุณอาจจะกำลังตายไปพร้อมกับใครหลาย ๆ คนบนโลกใบนี้ ความตายได้ปลดล็อคภาระของชีวิต และเป็นสัญญาณสิ้นสุดการเติบโตของคุณ แต่มันก็มีความหมายมากกว่าการจากลาและความสิ้นสุด
บางคนยังคงคิดถึงคุณอย่างสุดหัวใจ
บางคนก็ให้อภัยคุณอย่างเต็มใจ
บางคนก็เพิ่งเข้าใจคุณ
บางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ทำไว้ก็อาจจะเป็นประโยชน์อย่างเหลือเชื่อ
คำว่าเดียวดาย มันเหมือนอยู่เพียงลำพังคนเดียว มันอาจจะจริงที่ตอนตายคุณตายไปคนเดียว แต่การคงอยู่ของคุณในจิตใจของผู้คนก็ยังดำเนินต่อไป ยังมีคนที่จำคุณได้ ยังมีคนที่ยังรักคุณ ยังมีคนที่คิดถึงคุณ และอาจจะมีบางคนสานต่ออุดมการณ์ของคุณต่อไป
บางอย่างพึ่งมีโอกาสเริ่มต้นเมื่อบางสิ่งสิ้นสุดลง
คุ ณ ค่ า
ในวันที่คุณเกิดมา คุณได้สร้างคุณค่าทางใจไว้ให้กับใครหลาย ๆ คนนะ ไม่ใช่เพียงพ่อหรือแม่หรือญาติของคุณ คนที่ไม่เคยรู้จักคุณเลยอย่างแพทย์ พยาบาลก็ยินดี มีความสุขกับการเกิดมาของคุณ

ในวันที่คุณสิ้นลมหายใจ น้ำตาที่ไหลออกมา ความเศร้าโศกที่ก่อตัวขึ้น ไม่ใช่เพื่อความตายของตัวตนคุณ แต่มันเกิดขึ้นเพื่อความสิ้นสุดในความสัมพันธ์ทางใจระหว่างคุณและเขาที่มันไม่ได้ดำเนินต่อไปแล้ว...เพราะผูกพันธ์ละนะ เลยมีน้ำตามีความเศร้าเป็นทูตสื่อสารถึงความผูกพันธ์นี้
ปั จ จุ บั น
ตอนนี้...
คุณอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่สามารถกลับไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ หรือแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ในวันแรกที่คุณเกิดมา
คุณอาจจะไม่รู้หรือไม่สามารถกำหนดวันตายของตัวเองได้
แต่...
คุณอยู่ในจุดที่สามารถเรียนรู้จากอดีต เพื่อทำปัจจุบันให้ดีที่สุด จนมีอนาคตที่แจ่มใสต่อใจคุณได้
คุณอยู่ในจุดที่สามารถทำสิ่งดี ๆ สร้างคุณค่าใหม่ ๆ ให้กับชีวิตได้
คุณอยู่ในจุดที่สามารถสร้างหรือปรับความเข้าใจกับคนรอบข้างเพื่อให้ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีต่อใจของคุณและเขา เพื่อความสุขจากความสัมพันธ์
และคุณอาจอยู่ในจุดที่สามารถยุติวงเวียนหรือวัฏจักรความทุกข์ในชีวิต เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเอาน้อมรับความสุขเพิ่มขึ้น

ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้ถ่ายถอดออกมานี้ถูกต้องมากเพียงใดและจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านมากขนาดไหน แต่ผมถ่ายทอดเรื่องราวตรงนี้เพื่ออยากจะสื่อสารกับทุก ๆ คนว่า

ชีวิตของมนุษย์นั้นล้วนมีคุณค่าเสมอ เราเป็นคุณค่าต่อตัวเราเอง ผู้อื่นเป็นสิ่งมีคุณค่าต่อเรา และเราเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อผู้อื่นเช่นกัน เราล้วนมีสิทธิเสรีภาพและอำนาจโดยชอบธรรมต่อตนเองมากพอที่จะออกแบบชีวิตของเราเองได้

ด้วยรักและห่วงใย Trust.นักจิตวิทยาการปรึกษา

______________

#contact
Facebook : Trust.นักจิตวิทยาการปรึกษา
Line ID : trust.counseling
SHARE
Writer
Wanchalrem
นักจิตวิทยาการปรึกษา
อธิบายชีวิตผ่านมุมมองจิตวิทยาการปรึกษา : รับปรึกษาปัญหาชีวิตผ่านกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Comments