ไม่มีเวลามันคือ ข้ออ้าง หรือ เหตุผล?
เคยไหมที่เราฝากใครให้ช่วยเหลืออะไรแล้วเขาบอกไม่ว่าง? 
เคยไหมอยากออกกำลังแต่อยากพักแล้วบอกไม่มีเวลา?
เคยไหมมีเงินแต่บอกไม่อยากให้คนอื่นยืมเพราะกลัวไม่ได้คืน?
เคยไหมอยากเดินทางไปถึงที่หมายเร็วๆแต่ไม่อยากขับรถ?
เคยไหมไปอยู่ไกลบ้านแล้วแม่อยากให้กลับบ้านแต่บอกแม่ว่าไม่ว่าง?
เคยไหมเวลาที่แม่ป่วยพิการแล้วฝากญาติ?
พี่น้องดูแลแต่เขาบอกไม่ว่างทั้งที่คนที่ป่วยก็แม่เขา?
เคยไหมหิวข้าวแต่ขี้เกลียดไปกิน?
เคยไหมอยากไปเที่ยวแต่ไม่มีเพื่อนเลยไม่ไป?
เคยไหมอยากไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินเลยไม่ไป?
เคยไหมเพื่อนชวนไปเทีี่ยวแต่ไม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อยากไปเลยบอกไม่ว่าง?
แม่บอกให้ไปซื้อของบอกไม่ว่าง?
มีงานที่ต้องทำบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้
วันนี้ไม่ว่าง?
อยากสอบผ่านแต่ไม่อ่านหนังสือบอกไม่ว่าง?
อยากได้เกรดเยอะๆแต่มัวแต่ไปเที่ยว?
บลาๆๆๆอีกหลายร้อยถ้อยคำที่นำมากล่าวเพื่อให้คนรอบข้างคิดแบบที่ตนต้องการ
 ไม่ว่าง=ข้ออ้างของคนไร้ความรับผิดชอบ
เลิิิิิิกได้แล้วกับถ้อยคำต่างๆทีี่จะหามาเป็นข้ออ้างเพื่อให้คนอื่่่นยอมรับมันดูแย่นะเพราะทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากันต่างที่ใครจะบริิิิิิิิิิิิหารเวลาอย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดปรโยชน์สูงสุด
SHARE

Comments