คำถาม
...เราเคยถามคำถามคุณ

ทำไม่คุณถึงทำตัวเหมือนไม่มีความสุขตลอดเวลา

คุณตอบเราว่า "เพราะคุณผิดหวังมาตลอด"

เราจำไม่ได้ว่าเราตอบคุณไปว่าอะไร เพราะมันก็นานมาแล้ว

เราพยายามที่จะทำให้คุณมีความสุข 


...แต่ไม่เลย


คุณยังคงจมปักกับเขาคนนั้น

และคุณก็ยังคงเศร้ามาตลอด

                   

เราช่วยอะไรไม่ได้เลย
เราเลยเลือกที่จะออกมา...


SHARE
Written in this book
โง่กว่าคุณคงเป็นเรา
คนที่เจ็บเป็นคุณ ... แต่เราเป็นคนที่เจ็บกว่า
Writer
HuGME__
writer
lovely

Comments