เมล็ดพันธุ์


อะไรที่ทำแล้วสบายใจก็ทำ
แค่อย่าเผลอไปทำร้ายใคร
รวมถึงหัวใจตัวเองก็พอเรากำลังรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ทำอยู่ ??

ทุกระทมตรอมตรมแทบไม่ไหว
หรือสุขสบายใจราวกับในภาพฝัน

เรากำลังใช้ชีวิตเพียงหวังความสุขไปวันๆ
หรือว่าหวังความสุขในทุกวันจากนี้ไป

เราสุขเพราะต้องการเข้มแข็งต่อหน้าใคร
หรือสุขใจจนใครๆ ก็อิจฉาในความเป็นเรา

เราพอใจกับสิ่งที่เป็นเพราะต้องการ
หรือเพียงเพราะใครต้องการให้เราเป็น

เราเดินทางข้ามผ่านวันเวลามามากมาย
แล้วสุดท้ายจุดมุ่งหมายของเราอยู่ที่ใด

บนโลกนี้มีต้นไม้มากมายหลากสายพันธ์ุ
ต่างออกดอกออกผลเพื่อประโยชน์ที่แตกต่าง
ต่างทุ่มเททุกหนทางเพื่อการเติบโตของตนเอง


เมล็ดพันธุ์มากมายร่วงหล่นสู่พื้นดิน
บ้างกลิ้งกลอกออกห่างจากแหล่งเดิม
บ้างพริ่วปริวไปตามสายลมสายน้ำ
บ้างถูกนำพาผ่านสัตว์น้อยใหญ่มากมาย

เมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งตกหล่นอยู่ใต้ต้นไม่ใหญ่
มันหวังพึ่งร่มเงาความเอื้ออาทรจากต้นไม้นั้น
ต้นไม้ใหญ่ก็เต็มใจช่วยเหลือเช่นกัน
มันถะนุถนอมเมล็ดพันธุ์นั้นอย่างดี

วันแล้ววันเล่าหมุนผ่าน
เมล็ดพันธุ์นั้นค่อยๆ เติบโตอย่างเชื่องช้า
เป็นต้นไม้ต้นเล็กที่ดูคล้ายสมบูรณ์แข็งแรง
หากแต่ในความจริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น

เมล็ดพันธุ์ไม่ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอ
ต้นไม้น้อยไม่ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่
มันกลับกลายเป็นต้นไม้ต้นเล็กที่เตี้ยแคระ
และคิดว่าคงไม่มีวันสูงใหญ่ไปกว่านั้น

มันมองไปยังเหล่าเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ไม่ห่างออกไป
เมล็ดพันธุ์ที่เกิดและเติบโตขึ้นมาพร้อมกัน
หากแต่เลือกสถานที่ๆ ปราศจากซึ่งร่มเงาใดๆ
เมล็ดพันธุ์ที่บัดนี้ได้กลายเป็นต้นไม้สูงใหญ่

ในช่วงแรกๆ มันเคยต่อว่าดูถูกเมล็ดพันธ์ุนั้นไว้
ว่าคงไม่อาจเติบโตได้อย่างสวยงามเท่ามัน
มันเฝ้าเยอะเย้ยความลำบากของเมล็ดพันธุ์นั้น
ที่ต้องทรมานผ่านแดดและลมอันรุนแรง

จนกระทั้งวันนี้ที่มันเติบใหญ่
ผ่านการดูแลประคบประหงมอย่างดี
มันทำทุกสิ่งตามที่ต้นไม้ใหญ่บอกไว้
หลบอยู่ใต้ร่มเงานั้นเรื่อยมา

มันถึงเพิ่งได้เรียนรู้และเข้าใจ
ต้นไม้ที่เติบโตอย่างยิ่งใหญ่
ไม่อาจหลบอยู่ใต้ร่มเงาของใคร
แดดลมฝนยิ่งรุนแรงเท่าไร
เมล็ดพันธ์ุนั้นยิ่งเติบโตอย่างงดงาม

มันขอโทษทุกสิ่งต่อเมล็ดพันธุ์ที่เคยดูถูก
มันขอบคุณค้นไม้ใหญ่ที่คอยให้ร่มเงาด้วยห่วงใย
มันขอโทษที่ไม่อาจรับความหวังดีได้อีกต่อไป
ก่อนแตกใบยื่นกิ่งก้านออกไปแสนไกลเพื่อเติบโต

วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนวนผ่าน
ต้นไม้แคระเติบใหญ่อย่างสง่า
คอยสอนสั่งบอกเตือนเมล็ดพันธ์ุอีกมากมาย
ร่มเงานั้นพึ่งพาได้แต่พอดี

ความหวังดีไม่ใช่ทุกอย่าง....

เพราะเพื่อการเติบโต
ต้นไม้แต่ละต้นย่อมมีเส้นทางที่ต่างกัน

เรากำลังใช้ชีวิตเช่นเมล็ดพันธุ์แบบใด ??

เมล็ดพันธุ์ที่เติบโตภายใต้ร่มเงาอันยิ่งใหญ่
แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย 
แต่กลับไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ตนเป็น

เมล็ดพันธุ์ที่เติบโตท่ามกลางแดดลมฝนรุนแรง
ผจญปัญหาอุปสรรคต่างๆ มากมาย
และผ่านไปอย่างยิ่งใหญ่และมั่นคง

เมล็ดพันธุ์ที่เติบโตภายใต้ร่มเงาแต่ที่พอดี
มั่นคง ปลอดภัย แต่เผชิญภัยบ้างเป็นครั้งคราว
รู้จักเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ
จนเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามที่ตนต้องการ

ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ว่าเราจะเติบโตมาเช่นใด
แต่ถามหัวใจว่าเราพอใจกับมันแค่ไหนในวันนี้
และความสุขของชีวิตจะตัดสินให้เอง
ว่าต่อแต่นี้ไปเราจะเติบโตแบบใด

จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่คอยดูถูกคนอื่นต่อไป
หรือจะเป็นดั่งเช่นต้นไม้ใหญ่
ที่รู้จักขออภัยและเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ

ไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปร่วมอบรมที่หนึ่ง
แล้วก็ได้เข้าไปรู้ปัญหาชีวิตให้น้องคนหนึ่ง
มันไม่ใช่ปัญหาที่ร้ายแรงอะไร
และอาจไม่ได้สำคัญมากมาย
แต่เชื่อเถอะว่ามันจะส่งผลไปทั้งชีวิต

เด็กคนหนึ่งที่มีความฝัน
แต่กลัวว่ามันจะไม่ถูกใจคนในครอบครัว
เพราะคำพูดคาดหวังของแม่ที่ไม่ได้คิดอะไร
แต่ส่งผลให้ลูกไม่กล้าทำในสิ่งที่ตนชอบ

ใช่มันคือความห่วงใย
ใช่มันคือความหวังดี

แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย
สำหรับเด็กที่มีความฝัน

และมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย
สำหรับอนาคตที่ปราศจากความสุข

วันนี้น้องคนนั้นสามารถทำในสิ่งที่ตนอยากทำ
และปลดความคาดหวังนั้นได้แล้ว
แต่ยังมีใครต่อใครอีกมากเท่าไรกัน
ที่พบเจอปัญหาเช่นนี้


อยากฝากพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลาย
ความหวังดีไม่ได้หมายถึงอนาคตที่ดีของลูก
สิ่งที่ชอบสิ่งที่ต้องการไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ใช่
อนาคตมีหนทางมากมายอย่าใช้อดีตมาตัดสิน
ประสบการคือบทเรียนไม่ใช่ทฤษฎีบท
มันไม่ได้ถูกต้องเสมอไป

และสุดท้ายพูดให้ลูกเข้าใจ
ว่าสิ่งที่คิดที่พูดเป็นเพียงความหวังดี
ไม่ใช่ความคาดหวังว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้


และอยากฝากถึงทุกๆ คน
ทุกคนที่คิดว่ากำลังแบกรับความคาดหวังนั้นไว้
อย่าด่วนตัดสินออกไปว่าเราต้องเป็นแบบไหน
อย่าปล่อยให้ความหวังดีมาทำลายชีวิต
ด้วยความเข้าใจผิดของตัวเอง


เปิดใจแล้วพูดคุยกัน

ทำในสิ่งที่สบายใจ
แค่อย่าเผลอไปทำร้ายใคร
รวมถึงตัวเองก็พอ
SHARE
Written in this book
เรื่องสั้นสั้น
เรื่องที่นึกขึ้นได้ เรื่องที่ได้พบเจอ แค่เรื่องที่อยากบอกเล่าออกไป ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น
Writer
konimon
reader @ writer
IG : konimon Facebook : มุมมองของเงา

Comments