การปกครองของหัวหน้า
...#การปกครอง คนนั้น มิใช่ง่าย
เพราะคนหมาย เสรี เป็นที่ตั้ง...
...ใช้อำนาจ บาดใหญ่ให้เชื่อฟัง
คนอาจชัง ฟังแล้วทำ ด้วยจำใจ
...มนุษย์สัมพันธ์ ของหัวหน้า ค่าเป็นหนึ่ง
ต้องลึกซึ้ง ลูกน้อง คือเรื่องใหญ่...
...อย่าปล่อยปละ ละเลย เฉยเมยไป
ปกครองใคร ให้อบอุ่น มีคุณธรรม...
...วาทศิลป์ ของหัวหน้า ใช่เรื่องเล็ก
เป็นมนต์เสก หัวใจ ให้ชื่นฉ่ำ...
...ยินแล้วปลื้ม ลืมทุกข์ สุขลึกล้ำ
เกิดกำลัง สร้างสรรค์ ขยันงาน...
...เป็นหัวหน้า ทั้งที เป็นดีไว้
เป็นหลักใจ ให้ลูกน้อง ครองสมาน...
...ประกอบกิจ- ใดก้าวหน้า อ่าโอฬาร
ทั้งเบิกบาน รับใช้องค์- กรด้วยเต็มใจ...
...เป็นหัวหน้า บ้าอำนาจ ขาดคนรัก
คนไม่ปัก ใจหลง อย่าสงสัย...
...หัวหน้าดี มิได้นั่ง บนหัวใคร
แต่ควรนั่ง อยู่ใน "#หัวใจคน"
SHARE
Writer
TANYAPAMason
@แล้วแต่คิดDiaryMindSet
🌷ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Blog’ @แล้วแต่คิด (Diary Mindset) ✍🏻 N• น้ำฝน ธัญภา.

Comments