หมูแดง
“บางคำพูดนี่ ถ้าคนพูด เรื่องราวและเวลามันผิดมันสร้างความไม่สบายใจได้มหาศาลเลยเนอะ”

:“ใส่ของแบบนี้ด้วยหรอ”

:“มันแปลกหรอ”

:“คนไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลย มาใส่นี่แหละแปลก”

:“มันเป็นเหมือนของที่ระลึกน่ะ”

:“จากคนสำคัญหรอ”

:“2ใน3เป็นของสายรหัส”

:“ก็เข้าใจได้ แล้วอีก1ล่ะ”

:“บอกไม่ได้เหมือนกันว่าตอนนี้เขาเป็นอะไร รู้แค่ตอนนี้เขาเป็นคนที่สำคัญมากๆ”

:“ทำไมไม่บอกความรู้สึกสักหน่อยล่ะ”

:“...”

“หรือเพราะมันถูกต้องนะมันเลยสร้างความไม่สบายใจ”
SHARE
Written in this book
PJAW SHORT MONOLOGUE
บทสนทนาสั้นๆ ที่ไม่ระบุจำนวนของผู้พูดและไม่ระบุว่าใครกำลังพูด แต่งขึ้นจากความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับเนื้อหา
Writer
PJAW
Otherness
หรือ...

Comments