หมาน้อย และรอยยิ้ม

เสีีียงหมาน้อยเห่่า เพืื่อขออาหาร 
บางโต๊ะเมินเฉย บางโต๊ะหยิบยื่นเศษอาหารให้
ก็คงเหมือนหมาน้อย...
ที่ทำได้เพียงนั่งคอยเขาหยิบยื่นอาหารมาให้
...ต่อให้เห่าดังแค่ไหน
...ต่อให้เห่าดังเพียงใด
...ใช่ว่าเขาไม่ได้ยิน
...ใช่ว่าเขาไม่รับรููู้้
...แค่เพียงเขาไม่สนใจ
และในวันหนึ่งที่เขาหันมาสนใจ...
...แม้เพียงแค่ชั่วครู่เดียว
แม้เพียงเศษอาหารที่เขาหยิบยื่นให้...
...ก็ดีใจกระดิกหางไม่หยุด

แม้เพียงรอยยิ้มเล็กๆที่เขายิ้มให้
...ก็ดีใจไปได้ทั้งวัน
แต่่บางครั้งหมามันยังรู้...
...ว่าใครพร้อมหยิบยื่นเศษอาหารให้มัน

แต่บางทีคนกลับดื้อด้าน...
...และดื้อดึงอยู่อย่างนั้น
SHARE
Written in this book
ไม่พบเจอ ไม่ลาจาก
เรื่องราวของการพบเจอ และการลาจาก
Writer
Defra
Writer
ไม่พบเจอ ไม่ลาจาก

Comments