โลกแห่งอนาคตใหม่


ผลวิจัยของ Google สรุปว่า…
ในอนาคตจริงๆแล้ว ความสำเร็จที่แท้จริงนั้น โลกไม่ได้ต้องการ สิ่งที่โลกเคยพูดถึง นั่นคือ STEM สะเต็มย่อมาจาก ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เหมือนยุคที่ผ่านมา

Google ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ แทบจะตั้งสถาบันการศึกษาของตัวเอง ได้วิจัยสรุปออกมาว่า คนที่จะประสบความสำเร็จ และช่วยองค์กรได้ดีจริงๆนั้น จะต้องมีคุณลักษณะสำคัญ ดังนี้

1. being a good coach; การเป็นโค้ชที่ดี คำนี้ฟังยากนิดหน่อย แต่เป็นคำทันสมัยมาก โค้ชคือผู้นำทาง โดยเฉพาะ Life Coach หรือ โค้ชชีวิต นำผู้อื่นได้โดยการตั้งคำถาม แต่ไม่ใช่บอกตรงๆ

2. communicating and listening well; มีทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี และ เป็นผู้รับฟังผู้อื่นเป็น

3. possessing insights into others (including others different values and points of view); มีส่วนร่วมกับ (จิตใจ) ของผู้อื่น (รวมทั้งคุณค่าหรือสิ่งที่ดี หรือทัศนคติของผู้อื่นที่ไม่ตรงกับเรา)

4. having empathy toward and being supportive of one’s colleagues; มีความเห็นอกเห็นใจและคอยช่วยเหลือเพื่อน (หรือ ผู้อื่น) สังเกตคำว่า empathy ไม่ใช่ sympathy คือ empathy นั้นคือเห็นอกเห็นใจในทุกข์ของผู้อื่น แต่ไม่ถลำจนตัวเราทุกข์ไปด้วย ต่างกับ sympathy ซึ่งจะถลำตัวเองไปทุกข์ด้วย ซึ่งไม่จำเป็นต้องขนาดนั้น (ข้อนี้ผมเรียนรู้จากท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช จากการฟังบันทึกการบรรยายท่านใน GoToKnow โดยตรง)

5. being a good critical thinker and problem solver; มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้

6. being able to make connections across complex ideas. มีทักษะในการเชื่อมโยงความคิดข้ามไปข้ามมาในเรื่องที่หลากหลาย

จะเห็นว่าในงานวิจัยทั้ง ๖ ข้อนี้ ไม่ได้พูดถึงทักษะการคิดสร้างสรรค์ แต่อย่าได้เข้าใจผิด คิดว่า Google ไม่ได้พูดถึงนะครับ เขาพูดอยู่ในข้อ ๕ และ ๖ นั่นแหละ เพราะการหาทางออกของปัญหา และความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่หลากหลายนั่นแหละสามารถพิจารณาว่าเป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์เลยทีเดียว

~ ขออนุญาตย้ำว่า อากู๋ หรือ กูเกิ้ลนั้น พบว่า เรากำลังจะหมดยุคที่จะเก่งอะไรแต่เพียงอย่างเดียว เช่น หมอ วิศวะ บัญชี ฯลฯ แต่ต้องสนใจอะไรที่หลากหลายด้วย

~ ยุคถัดจากนี้ไป เป็นยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (A.I. Artificial Intelligence) จะมาแทนมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ ธนาคารขนาดใหญ่ยังต้องปรับตัว เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังต้องปฏิวัติองค์กรขนานใหญ่ พนักงานอาวุโสที่เก่งแค่การจำขั้นตอนและกระบวนการทำงาน เฉพาะเรื่องเฉพาะทาง จะต้องเริ่มเรียนสิ่งใหม่ เพราะธนาคารจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

~ คุณลักษณะ ๖-๗ ประการข้างบนที่เป็นการพัฒนาด้านใน หรือที่ในบทความเรียกว่า Soft Skill จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับงานทุกระดับ

เก็บไว้อ่าน และทบทวนให้ดี สำหรับคนยุคใหม่ ....
SHARE
Writer
andy-zi
writer
the knowledge is power

Comments