ที่ว่างของเรื่องราว

ที่ว่างตรงนั้นเธอยังเก็บมันไว้ให้เรารึเปล่า..?

     เธอยังจำกลุ่มดาวเหล่่่่่านั้นได้ไหม กลุ่มดาวที่เขาเคยบอกว่า พวกมันมัััักจะเรียงตัวกันเป็นรูปราศีต่างๆ


 และพวกมันก็็ยัังเรียงอยู่ตามลำดับเดิมอยูู่ตลอดเวลา มันไม่เคลืื่อนทีี่ มัััันมีแต่โลกของเราแหละทีี่หมุุนอยู่ตลอด จึงทำให้้้้เราเห็็นกลุ่มดาวไม่่ซ้ำกันในแต่่่ละช่วงเวลา 


แน่นอนว่ามันจะมีบางกลุ่่่่มดาวที่ไม่ถูกจััดในราศี แต่มันก็มีตัวตนอยู่และไม่เคยไกลจากกลุ่มดาวอื่นๆบนท้องฟ้าเลย บางช่วงเวลาในชีวิตเธอและฉันที่แปรเปลี่ยนก็เหมือนกันกับโลกที่ไม่เคยหยุดหมุน แต่ฉันแค่หวังไว้ว่าวันนึงที่โลกหมุนไปจนเจอเจ้ากลุ่มดาวเหล่านั้น มันจะยังคงอยู่ที่เดิม 


เพราะแรงดึงดูดของจักรวาลได้กำหนดมันไว้แล้ว.เฉกเช่นเดียวกับเรื่องราวของเธอที่เคยลบเรื่องราวของเราออกไป และมันยังคงเป็นพื้นที่ว่างอยู่ ฉันแค่หวังว่าพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นเช่นกลุ่มดาวที่มันยังคงอยู่ที่เดิมเสมอ รอแค่วันหนึ่งที่โลกจะโคจรไปพบมันอีกครั้ง
กลุ่มดาวที่มันทับซ้อนกันถึงมันจะไม่ถูกนับเป็นกลุ่มดาวจักราศี  มันอาจทำให้เธอมองมันลำบาก แต่สิ่งที่เที่ยงแท้คือมันยังคงอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหน

SHARE
Written in this book
One
Writer
TunlaPhi
None
This is my area

Comments