ประชานิยม vs รัฐสวัสดิการ
ประชานิยมอยู่ปีกการเมืองไหน
คำตอบคือ อยู่ปีกการเมืองไหนก็ได้ หรือ ไม่อยู่กับปีกใดก็ได้ เพราะมันไม่เกี่ยวกับระบบ ยังไงซะประชานิยม หรือ ลัทธิอิงสามัญชนยังสามารถนิยามได้ว่าเป็นรูปแบบวาทศิลป์ซึ่งสมาชิกความเคลื่อนไหวภาคการเมืองหรือสังคมหลายคนใช้ พจนานุกรมเคมบริดจ์นิยามว่าเป็น "แนวคิดและกิจกรรมทางการเมืองอันมีเจตนาเพื่อเป็นตัวแทนของความต้องการและความปรารถนาทั่วไปของประชาชน"ประชานิยมสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นวาทกรรมการเมืองซึ่งดึงดูดใจประชากรส่วนใหญ่ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของชนชั้นและการถือพวกทางการเมือง อย่างไรก็ตาม มีการอธิบายว่าผู้นิยมประชานิยมนั้นค้ำจุนรัฐบาลอำนาจนิยม
ปัจจุบัน ประชานิยมที่เราพบเห็นก็ 500บาท สวัสดิการแค่เล็กๆน้อย
ขณะที่แนวคิดรัฐสวัสดิการ (อังกฤษ: welfare state) ไม่ได้แปลว่าจะเป็นประชานิยม แต่เป็นนโยบายที่รัฐดูแลประชาชนรคุ้มครองและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคมของพลเมือง โดยอาศัยหลักความเสมอภาคของโอกาส การกระจายความมั่งคั่งอย่างชอบธรรม และความรับผิดชอบต่อสาธารณะแก่ผู้ไม่สามารถจัดหาขั้นต่ำสำหรับชีวิตที่ดีได้ ซึ่งช่วยลดช่องว่างรายได้ระหว่างคนรวยและคนจน และเงินจากรัฐสวิสดิการก็มาจากภาษีกลุ่มทุน กำไรของบริษัทรัฐบาล (นั้นหมายถึงรัฐบาลต้องไม่แปรรูปอะไรใดๆทั้งสิ้น) ทั้งนี้ประเทศที่ใช้แนวทางรัฐสวัสดิการ คือประเทศการปกครอง สังคมนิยมประชาธิปไตย หรือ Social Democracy เช่น ไอซ์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ บัลกาเรีย และบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา เป็นต้น ซึ่งแนวทาง Social Democracy เป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในบรรดาระบบSocialist และ อุดมการณ์ทางการเมืองฝ่ายซ้าย

ขอเรียนว่า Socialist และ Social Democracy ไม่ได้ล้มเจ้า เราเพียงแค่อยากให้ประเทศไทยเหมือนสวีเดนหรือนอร์เวย์ที่พระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขเหมือนเช่นเคย และ มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย รัฐบาลที่ไม่ใช่ตัวแทนของประชาชน แต่เป็นของประชาชนเอง
SHARE

Comments

Chamrkp
11 months ago
น่าคิด
Reply
NakvatHakimov
11 months ago
:)
Yesterdayoncemore
11 months ago
เขียนดีนะคะ
Reply
NakvatHakimov
11 months ago
ขอบคุณครับ

sojeffclass
10 months ago
สวยงาม
Reply