ประชาธิปไตยเสรีนิยม vs ประชาธิปไตยสังคมนิยม
ประชาธิปไตยเสรีนิยม(Liberal democracy) vs ประชาธิปไตยสังคมนิยม(Social Democracy) <ฉบับเอียงสนับสนันประชาธิปไตยสังคมนิยม>

ประชาธิปไตยเสรีนิยมนิยมกันในแถบตะวันตกและประเทศโลกที่หนึ่ง เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา ญี่ปุ่น อินเดีย ไอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เป็นต้น ส่วนประชาธิปไตยสังคมนิยมจะนิยมกันในยุโรปเหนือย ยุโรปตะวันออก และ รัฐสวัสดิการ เช่น บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา บัลกาเรีย นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ เป็นต้น
ประชาธิปไตยเสรีนิยมจะเน้นระบบผู้แทน
ส่วนประชาธิปไตยสังคมนิยมจะเน้นระบบสภาที่ประชาชนมีส่วนร่วมนั้นคือสภาประชาชน แต่ขณะเดียวกันก็ยังเข้ากับระบบผู้แทนได้ด้วยเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่ สภาจะเป็นสภาคู่ คือ สภาผู้แทน กับ สภาประชาชน
ประชาธิปไตยเสรีนิยมเน้นระบบทุนนิยมแบบอิสระ ถูกขนานนามว่า"เป็นเผด็จการของคนมีทรัพย์สิน"
ส่วนประชาธิปไตยสังคมนิยมเน้นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมภายใต้อำนาจสังคมนิยม ที่รัฐจะเป็นเจ้าของและบริหารทรัพยากรที่จำเป็น และสร้างรัฐสวัสดิการ ลดความเหลื่อมล้ำ และ ดูแลTake care ชีวิตทุกชีวิตให้ดีที่สุด
ประชาธิปไตยเสรีนิยม ถูกกล่าวว่า ประชาชนไม่มีอิทธิพล จึงไม่รู้เรื่องการเมือง,นิยมเสียงข้างมาก สามารถกดขี่ชนกลุ่มน้อย
ขณะที่ประชาธิปไตยสังคมนิมยึดผลประโยชน์ของคนทุกกลุ่ม หาจุดบรรลุลงตัวคนกลุ่มน้อยกับคนกลุ่มใหญ่ ประชาชนมีอำนาจทางการเมืองเต็มที่เพราะมีสภาเด็ก สภาประชาชน สหภาพแรงงานที่มีส่วนกำหนดนโยบายประเทศ

แค่นี้ ผมคิดว่า คนไทยคงต้องการ ประชาธิปไตยสังคมนิยม มากกว่าประชาธิปไตยเสรีนิยม
SHARE

Comments

มาเขียนบ่อยๆนะคะ
Reply
NakvatHakimov
1 year ago
ครับ