ความเรียงประจำวัน : สิ่งที่เป็นกับสิ่งที่เห็น

เรามองโลกผ่านดวงตา บางครั้งหรือทุกครั้งดวงตาของเราก็หลอกลวงตัวเราเอง

ทางรถไฟดูแคบลงเรื่อยๆเมื่อเรายืนมองตามทางรถไฟนั้นไปจากตรงกลาง ทั้งที่จริงๆแล้ว ทางรถไฟมีความกว้างเท่ากันตลอดไม่ว่าจะวัดจากจุดไหนก็ตาม

วัตถุใดๆที่อยู่ใต้น้ำ ขนาดที่เห็นจะใหญ่กว่าความเป็นจริง

ภาพสะท้อนในกระจกเงาจะกลับจากซ้ายเป็นขวา ขวาเป็นซ้ายเสมอ

สิ่งที่เราเห็น บางครั้งหรือทุกครั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่มันเป็น

คนบางคนดูร่ำรวย แต่ใจของเขากลับแห้งเหือดยิ่งกว่าทะเลทราย

บางคนเปลือกนอกเป็นนักบวช ภายในกลับเป็นมารศาสนา

คนที่หัวเราะเสียงดังในงานสังสรรค์ บางครั้งก็เก็บงำความทุกข์ไว้ในใจ

เรามองโลกผ่านดวงตา แต่สิ่งที่ตาเห็นกลับไม่ใช่สิ่งที่มันเป็น น่าแปลกที่คนเรากลับเชื่อในสิ่งที่เห็น

แต่ไม่เคยถามหาสิ่งที่มันเป็น
SHARE

Comments