จุดกำเนิด
จุดกำเนิด ทุกอย่างต้องมีการกำเนิด แต่คำถามคือ อะไรคือจุดกำเนิด และ สิ่งที่เราพูดถึงคืออะไร มันกำเนิดขึ้นมาอย่างไร และ เพื่ออะไร นั้นแหละคำถามของคำว่า จุดกำเนิด เรามนุษย์กำเนิดขึ้นมาทำไม หลายๆคนตอบว่าเพื่อทำความดีแล้วเข้าสวรรค์หรือลงนรก แค่นั้นหรือ? ผมตกใจกับคำตอบมาก ผมอาจจะไม่ปฏิเสธเรื่องภพ มิติและโลกอื่นๆ ซึ่งอาจรวมสวรรค์ แต่ทุกอย่าง สถานที่ สิ่งมีชีวิตทุกระดับขั้นมันต้องมีเหตุผลที่ต้องเกิดสิ ? แต่มันไม่ได้เหตุผลอะไร ทางวิทยาศาสตร์ที่ ณ เวลานี้ สามารถมาอธิบายได้ โดยไม่ขัดใจพวกเขา ทำให้หลายๆคนกลายเป็นอศาสนาที่ไม่เชื่อในพระเจ้า แม้จะมีการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่ามีภพมิติอื่นๆ แต่พวกเขามองโลกในรูปแบบกายภาพเสียเท่านั้น พวกเขาบอก องค์การนาซ่า ไม่พบสวรรค์ สำรจดวงดาวมากมายไม่เห็นจะเจอสวรรค์ ผมอยากจะบอกว่า ก็เพราะนาซ่ามันติดในห้วงของเวลาและมิติทางกายภาพ จุดกำเนิด เป็นคำถามสำคัญ ที่ผมไม่ได้ถามเฉพาะการกำเนิดของมนุษย์ แต่ถามถึงเป้าหมายของมัน และทำไมต้องเป็นเช่นนั้น ทำไมเราต้องเกิดมา สวดมนต์ ทำความดี แล้วรอตายเข้าสวรรค์หรือลงนรก ทั้งๆที่เราสร้างวิทยาการ ทฤษฎี ปัญญาประดิษฐ์ สะกัดสสารออกมาได้ เราสามารถทำได้หลายอย่าง แต่ทำไม พวกเขา(ศาสนจักร) บอกให้เราเลิก หันไปทำความดี สวดมนต์ อ่านคัมภีร์ และ ทำเช่นนั้นเพื่อค้นหาคำตอบของพระเจ้าเกี่ยวกับการกำเนิด ซึ่งเราก็จะได้แต่ข้อมูลที่ไม่มีเหตุผลหนักแน่นพอ ดังนั้น วิทยาศาสตร์ คือ คำตอบสุดท้ายที่เราจะใช้มันในการหาคำตอบของจุดกำเนิด คำถามที่หลายๆคนไม่กล้าถาม แต่ผมประกาศว่า เราต้องมีความกล้าที่จะถามและคิด เสรีภาพและความปลอดภัยจากการคุกคาม ระรานทางความเชื่อและการกระทำ 
SHARE
Writer
NakvatHakimov
Futurist and Writer.
ผมชื่อนัควัต ง๊ะสมัน(ฮิบรู:นัควัต ฮาทิควา ฮากีมอฟ) เป็นนักเขียนและนักการศึกษาอิสระ

Comments